Nyheter
Publicerad
31 okt 2013
Författare
Johan Wåhlin

STHLM3-studien kan ge screening för prostatacancer

En av världens största prostatacancerstudier, STHLM3, är i full gång i Stockholms Läns Landsting. Många tusen frivilliga testpersoner bidrar till att metoderna för att upptäcka prostatacancer förfinas.

Förhoppningen är att resultaten ska leda fram till ett nationellt screeningprogram, något som i dag finns för bröstcancer och livmoderhalscancer.

Professor Henrik Grönberg (bilden), vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet, leder jättestudien. Han har forskat på prostatacancer i många år och har haft anslag från Cancerfonden i snart 20 års tid.

Vilken är den vanligaste frågan du får om studien?

– När är det klart, när kommer resultaten? Bland forskarkolleger, läkare och patienter är det den absolut vanligaste frågan, säger Henrik Grönberg när Cancerfonden ringer upp.

Går det att svara på det?

– Ja, vi vet i dag att studien pågår under 2013 och 2014. Under första kvartalet 2015 presenterar vi resultaten.

Hittills har Henrik Grönberg och hans kolleger genomfört tre delstudier på 11 000 inbjudna deltagare. Där har man kunnat finslipa hela ”testbatteriet” som, utöver vanligt PSA-test, innehåller ett antal nya biomarkörer som ska ge bättre precision för diagnostisering av prostatacancer.


PSA-test görs med vanligt blodprov.

I den skarpa STHLM3-studien bjuds omkring 100 000 män in och Henrik Grönberg uppskattar det totala antalet som faktiskt kommer att delta till uppåt 60 000.

– En majoritet av dem som har varit med har berättat att de är jätteglada över att få vara med. De gör det nog främst för sin egen skull men också för att de vet att de samtidigt bidrar till forskningen, säger Henrik Grönberg.

Kan du säga något redan i dag om resultaten?

– Om resultaten från delstudierna håller så kommer det innebära ett stort steg framåt. Då kan vi få ett nytt diagnosverktyg med bättre balans mellan nytta och skada för patienterna.

Och steget därifrån till att införa screening för prostatacancer?

– Jag beslutar inte om screening men jag bedömer chanserna som goda att resultaten ska kunna ligga till grund för en rekommendation om screening. Socialstyrelsen (som ger riktlinjer om screening) har visat ett stort intresse för studien och ser fram emot resultaten.

Broschyren till deltagarna.

Så här går studien till

Män i åldern 50-69 år, med fast adress i Stockholms län, tillfrågas att delta. De får läsa igenom en broschyr och erbjuds att lämna ett blodprov. Männen får också fylla i en enkät om sig själva och sin livsstil.

Efter 4-5 veckor får deltagarna ett svar per post, med en av tre möjliga rekommendationer:

  • Du har låg risk för prostatacancer. Vi rekommenderar att du låter testa dig om 10 år igen.
  • Du har normala värden och normal risk för prostatacancer. Vi rekommenderar att du låter testa dig om 2 år igen.
  • Du har förhöjd risk för prostatacancer. Vi rekommenderar att du träffar en urolog för vidare undersökning och vävnadsprovtagning av prostatan.

En vinst med denna riskbedömning, jämfört med hur vanligt PSA-prov tas i dag, är att många fler män kan få ett lugnande besked om risken för cancer är låg. Ett annat plus är att antalet vävnadsprover (biopsier) blir färre – ett mål med studien är att minska dessa med upp till 20-25 procent.

Vi tackar Henrik Grönberg för uppdateringen. I början av 2015 får vi alltså veta mer.

Johan Wåhlin

Webbredaktör

Visa fler