Scandinav/Andreas Hillerborg/ASCO/Todd Buchanan/Scott Morgan
Nyheter
Publicerad
7 jun 2017
Författare
Lisa Jacobson

Smart teknik, terapi och läkemedel förbättrar livet för patienter

Cancerpatienter som fick rapportera symtom via webben levde längre och detsamma gällde män med prostatacancer som fick ett nytt läkemedel. Det är två av tusentals forskningsrön som presenterades på årets största cancerkonferens ASCO.

Varje år kommer runt 30 000 cancerforskare till ASCO i Chicago för att dela med sig av sina forskningsresultat och den 2-6 juni var det dags igen. Många hoppingivande studier presenterades, till exempel visar allt fler undersökningar på goda resultat för behandlingar som hjälper kroppens immunförsvar mot till exempel hudcancer och lungcancer.

En mängd rapporter handlar om nya läkemedel som kan fördröja sjukdomsförloppet eller förlänga livet. Ibland handlar det om några månader – vilket kan låta lite - men tillsammans blir de många små framstegen stora kliv. Ett glädjande exempel som tidningen Dagens Medicin lyfter fram är att personer som får cancer som barn alltmer sällan får bestående problem av sin sjukdom, vilket kan förklaras med mer effektiv men samtidigt skonsammare behandling.   

Framsteg inom prostatacancer

Ett läkemedel som fick uppmärksamhet på årets konferens var Zytiga, som visat sig kunna förlänga livet för män med avancerad och spridd prostatacancer. Chansen att överleva i minst tre år var 83 procent för dem som fick Zytiga i studien, jämfört med 76 procent av dem som fick konventionell behandling, rapporterar Dagens Medicin.

– Det här är ett genombrott som kommer att ändra klinisk praxis på sikt, säger Jan-Erik Damber, professor vid Göteborgs universitet, till tidningen.

I dag kan patienter som inte längre blir hjälpta av vanlig hormonell behandling få Zytiga i Sverige, men forskningen visar att de kan ha nytta av läkemedlet i ett tidigare skede.

Rapporter via surfplatta gav längre liv

Men allt på ASCO handlar om inte läkemedel. En viktig studie från USA visade att patienter med spridd cancer som själva rapporterade symtom till sjukvården via webben levde längre än andra patienter. De kunde skicka in sina rapporter när som helst på dygnet och dessa användes som underlag för nästa läkarbesök. Svåra symtom rapporterades direkt till en sjuksköterska. Forskarna tror att den förbättrade överlevnaden kan bero på att sjukvården blev bättre på att ta hand om symtomen, så att allvarliga komplikationer kunde undvikas och patienterna tålde behandlingen längre.


Yvonne Brandberg, psykolog.

– Som onkolog blir jag glad över att se en förbättrad överlevnad på flera månader med ett så pass enkelt komplement till palliativ vård, säger Magnus Bäcklund, som arbetar med avancerad hemsjukvård, till Dagens Medicin.

Lindring även för de svårast sjuka

En annan studie om patienter med obotlig cancer visar att deras livskvalitet kan öka med hjälp av en slags terapi kallad CALM. Patient och anhöriga fick träffa vårdpersonalen tre till sex gånger, och träffarna fokuserade bland annat på symtomkontroll, relationer till närstående och känslan av mening. Detta ledde till att hälften av patienterna fick färre symtom på depression, jämfört med en tredjedel som fick mer traditionellt omhändertagande.

Professor Yvonne Brandberg, som är psykolog och biträdande vetenskaplig sekreterare tycker att metoden är lovande och hoppas att den ska kunna införas även i Sverige.

– Det som är speciellt bra är att man har fokuserat på att man ska leva bättre under den här sista tiden, säger hon till Dagens Medicin.

Lisa Jacobson

Medicinjournalist

Visa fler