Fredrik Liedberg, docent vid Lunds universitet och urolog på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Foto: Björn Martinsson.
Nyheter
Publicerad
18 nov 2016
Författare
Pia Hellsing

Röda telefon – för snabb upptäckt av urinblåsecancer

En egen telefonlinje för patienter med blod i urinen kortar tiden till diagnos med nästan hälften vid urinblåsecancer. Det visar forskning från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus där den så kallade Röda telefonen nu inrättats permanent.

– Alla med blod i urinen ska träffa en urolog direkt. Det finns inget annat isolerat alarmsymtom som indikerar cancer lika starkt, säger Fredrik Liedberg, docent vid Lunds universitet och urolog på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Han berättar att patienter med urinblåsecancer har anmärkningsvärt lång tid från symtom till diagnos och att orsakerna till detta är flera. De kanske inte har kunskaper om vad blod i urinen kan innebära eller drar sig för att prata om problemen. Många tar omvägen via primärvården där de kan bli felbehandlade med antibiotika för en möjlig urinvägsinfektion.

– Men urinodling och antibiotika är inte en bra cancerbehandling. Sjukvården har strukturella problem som står för en stor del av fördröjningen vid diagnosticeringen av urinblåsecancer, säger Fredrik Liedberg som länge velat göra något åt dessa problem.

Röda telefonen – lyckat forskningsprojekt

Han tog därför initiativ till forskningsprojektet med den Röda telefonen, som ger patienterna möjlighet till snabb kontakt om de upptäcker blod i urinen. I studien ingick nio kommuner i sydvästra Skåne, och under 15 månader jämfördes patienter som kontaktaktade vården via Röda telefonen med de som inte gjorde det. Resultaten förvånade inte Fredrik Liedberg.

– I studien var väntetiden från första symptom till diagnos 29 dagar vid kontakt genom Röda telefonen att jämföra med 50 dagar i kontrollgruppen. Dessutom var tumörernas storlek mindre än i kontrollgruppen vilket förbättrar prognosen och ökar chanserna för att bli botad, berättar Fredrik.

En permanent telefonlinje

I dag är den Röda telefonen ett viktigt inslag i urologklinikens arbete på Skånes universitetssjukhus. Genom information via Sjukvårdsrådgivningen 1177 och olika hemsidor har direktlinjen blivit allt mer etablerad. Alla vardagsförmiddagar finns här ett antal specialistutbildade sjuksköterskor redo att lyssna.

– De flesta som ringer ser inte blodblandad urin som ett hot eller något som kan förknippas med cancer. Det är ett symtom som i själva verket är en varningslampa som måste tas på allvar, säger Anna-Karin Lind, en av de sjuksköterskor som bemannar Röda telefonen.          

När en patient ringer till sjuksköterskorna och berättar om blodblandad urin startar utredningen och patienterna får snabbt tid för urinprovtagning (för att leta efter avvikande celler), röntgen av urinvägar och urinblåsa (CT-urografi), och cystoskopi (undersökning av urinblåsa via urinröret). När detta är gjort kan läkare lämna besked om eventuell cancer och i sådana fall blir det operation så snart det går.

Bortglömd patientgrupp

Enligt Anna-Karin Lind är patienterna väldigt tacksamma och nöjda med att snabbt få träffa en urologspecialist.

– Vårt omhändertagande har blivit mycket bättre och jag önskar att fler urologkliniker skulle överväga det här konceptet, säger Anna-Karin Lind.

Även initiativtagaren Fredrik Liedberg är nöjd med utgången av forskningsprojektet, som känts extra viktigt eftersom urinblåsecancer är det tredje vanligaste cancerformen hos män. Enligt honom är det en glömd patientgrupp där forskningen får minst anslag i relation till antalet personer som insjuknar eller dör i diagnosen. Röda telefonen hade enligt honom aldrig blivit verklighet utan bidrag från Cancerfonden.

– Pengarna från Cancerfonden är en förutsättning för min forskning och jag är otroligt tacksam att jag får chansen att förbättra för patienter med urinblåsecancer, avslutar Fredrik Liedberg.

Pia Hellsing

Forskningsredaktör

Visa fler