Nyheter
Publicerad
4 nov 2016

På jakt efter tumörernas svaga punkter

Genom att odla tumörceller tredimensionellt får forskare ny kunskap om hur de ska komma åt alla celler i en tumör vid behandling – även celler som är vilande.

Text: Lotta Fredholm Källa grafik: Mårten Fryknäs

Mycket av vad som i dag är känt om hur tumörceller beter sig kommer från studier av cancerceller som odlats i laboratorium. Men vanliga, tvådimensionella odlingar, där alla cellerna har gott om näring och syre, ger inte hela bilden. Docent Mårten Fryknäs, som är verksam i professor Rolf Larssons forskargrupp vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, förklarar varför.


Docent Mårten Fryknäs, verksam i professor Rolf Larssons forskargrupp vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Uppsala universitet. Foto: privat.

– Inuti en tumör finns det ofta områden med sämre tillväxt av blodkärl, vilket innebär dålig tillgång på både syre och näring. Det gör att en del av cellerna inte växer utan är vilande och de är därför svåra att komma åt med hjälp av exempelvis cellgifter, som riktas mot snabbt växande celler, säger han.

De vilande cellerna kan ge återfall i cancer, om de efter genomgången behandling får tillgång till blodkärl som försörjer dem med syre och näring. Genom att odla cellerna i cellbollar, så kallade sfäroider, kan forskarna hitta tumörcellernas svaga punkter (se grafik).

Känsliga för energibrist

Cellerna odlas i bollar bestående av 50 000 celler, som får växa i odlingsplattor med 384 brunnar med en boll i varje. Denna storskalighet gör att Mårten Fryknäs och hans kolleger snabbt kan testa hur tumörcellerna reagerar på olika slags läkemedel. I ett första steg provade de 1600 substanser och såg då att vilande tumörceller var särskilt känsliga mot energibrist. Ett sätt att åstadkomma sådan är att slå mot aktiviteten hos cellernas inre kraftverk, de så kallade mitokondrierna.

– Av alla ämnen vi provade var de fem bästa just sådana som hämmade mitokondrierna. Här var exempelvis ett befintligt läkemedel mot parasitmaskar effektivt. Det handlar inte om att helt slå ut mitokondrier, eftersom dessa behövs i alla våra celler, men genom att sänka deras aktivitet gick det att se effekt på tumörcellerna, säger han. 

Dessa resultat publicerades i tidskriften Molecular Cancer Therapeutics

Nya kombinationer av läkemedel

Nu har forskarna utvecklat sin analysmetod och kan avläsa exakt hur cellerna i varje cellboll reagerar på de substanser de utsätts för. Det går att se genom att mäta vilka gener i tumörcellernas arvsmassa som slås på vid viss behandling. När cellerna utsattes för parasitläkemedlet, försökte de överleva genom att slå på gener för att i förlängningen bilda mer kolesterol, ett slags fett. Studien, som har stöd från Cancerfonden, är publicerade i tidskriften Cell Chemical Biology.

– Att kombinera parasitmedlet med kolesterolsänkande läkemedel, som vanliga statiner, gav en synergieffekt, och var jättegiftigt för tumörcellerna, säger Mårten Fryknäs.

Om resultaten skulle gälla även inuti kroppen är det en väg att komma åt olika slags solida tumörer, enligt Mårten Fryknäs. Han poängterar dock att det är långt kvar tills resultaten kan komma att användas i någon behandling.

– Det vi har sett hittills är effekter i provrör och vi vet inte hur det fungerar inuti kroppen, exempelvis om det ger allvarliga biverkningar. Men amerikanska kollegor som blev intresserade av våra resultat testar nu dessa läkemedel i en musmodell för cancer, så det är ett första steg, säger Mårten Fryknäs.

Visa fler