Alexander Pietras, forskare vid Lunds universitet och den som lett studien. Foto: Lunds Universitet/Shutterstock
Nyheter
Publicerad
22 aug 2017
Författare
Lisa Jacobson

Ny ledtråd kan bana väg för bättre behandling av hjärntumör

Det finns stort behov av bättre behandling mot glioblastom, den mest aggressiva formen av hjärntumör. Nu presenterar forskare i Lund nya rön som kan vara ett steg på vägen.

Personer som drabbas av glioblastom får en mycket tuff behandling, med operation, strålning och cytostatika. Ändå återkommer tumörerna och patienterna överlever i genomsnitt bara i 15 månader.

– Mycket tyder på att det enbart är en liten del av cellerna i en tumör – de så kallade cancerstamcellerna – som är resistenta mot behandlingen, berättar Alexander Pietras, forskare vid Lunds universitet och den som lett studien.  

Han och hans kolleger har studerat hjärntumörceller som behandlingen inte biter på, och de skiljer sig från de hjärntumörceller som är känsliga för behandling.

Ofta uppstår syrebrist i tumörer, eftersom blodkärlen fungerar dåligt och inte hinner växa till i samma takt som tumören. Sedan tidigare vet man att syrebrist ofta gör tumörcellerna mer aggressiva.

Alexander Pietras och hans medarbetare har nu kartlagt samspelet mellan olika proteiner, och upptäckt att ett protein som vanligen är aktivt vid syrebrist också är aktivt även utan syrebrist hos cancerstamcellerna. Detta kan göra dem mer aggressiva och motståndskraftiga.

Forskarna hoppas att den nya kunskapen om de här signalvägarna, det vill säga hur olika proteiner interagerar i och mellan celler, ska kunna leda fram till nya läkemedel som riktar in sig på just de mest aggressiva cellerna.

Cancerfonden har bidragit till finansieringen av forskningsprojektet.

Lisa Jacobson

Medicinjournalist

Visa fler