T-celler attackerar en cancercell. Foto: Thinkstock
Nyheter
Publicerad
29 Sep 2017
Författare
Hanna Odelfors

Ny behandling testas mot blodcancer

En helt ny metod där patientens egna celler omprogrammeras genetiskt godkändes nyligen i USA. I dagarna startar en studie i Uppsala där patienter med blodcancer prövar en liknande behandling.

”Ett historiskt beslut”. Så skrev den amerikanska läkemedelsmyndigheten tidigare i höst när den godkände så kallad CAR T-cellsterapi för barn och unga med blodcancerformen ALL, akut lymfatisk leukemi.

Även i Sverige gav godkännandet nyhetsrubriker som ”ny superbehandling” – en benämning som det faktiskt finns visst fog för, enligt Gunilla Enblad, professor och onkolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dels för att det är den första terapin där patientens egna celler modifieras på genetisk väg – och behandlingen därmed blir unik för varje enskild person. Dels för att effekten i forskningsstudier hittills varit så pass god. 


Gunilla Enblad, professor och onkolog vid Akademiska sjukhuset, leder den nya studien. Foto: privat. 

– Det har varit exceptionella resultat för barn och unga med akut lymfatisk leukemi, säger Gunilla Enblad. 

Av 63 barn och unga med svårbehandlad ALL som fick terapin inom ramen för en studie, var 83 procent kvitt synbara sjukdomstecken efter tre månader. Till nackdelarna hör att metoden är dyr och det finns risk för allvarliga biverkningar.

Ny studie på gång

Cancerfonden stödjer grundforskning om CAR T-cellsterapi sedan många år – forskning som utmynnat i att även svenska patienter får testa metoden. Nu i dagarna startar en studie vid Akademiska sjukhuset där 15 barn och vuxna med akut lymfatisk leukemi eller lymfom ska ingå.

– Det handlar om väldigt svårt sjuka patienter som inte blir hjälpta av annan tillgänglig behandling, säger Gunilla Enblad, som ansvarar för studien.

Målsökande robotar attackerar

CAR T-cellsterapi går ut på att en viss typ av vita blodkroppar, T-celler, tas ut från patientens blod och omprogrammeras i ett labb. Detta görs genom att de tillförs en viss gen, som gör att de vita blodkropparna får ett protein kallat CAR på sin yta. Detta protein förvandlar blodkropparna till en slags målsökande robotar som kan attackera cancercellerna. Därefter återförs de vita blodkropparna till patientens blod, där de kan eliminera cancern.

Metoden har redan testats på Akademiska i en studie som avslutades förra året. Även den omfattade 15 patienter. Hos sex av dem försvann alla tecken på blodcancer, men i samtliga fall återkom sjukdomen efter alltifrån några månader till två år.

– Det var såklart en besvikelse. Ändå är det extraordinärt att cancern försvann helt under en tid, med tanke på att det handlar om patienter där cytostatika inte fungerar alls.

Resultaten visade också att behandlingen var förhållandevis säker, vilket är betydelsefullt eftersom andra studier visat på livshotande biverkningar.

Behandlingen har vässats 

Tre av patienterna är fortfarande i livet och mår bra, berättar Gunilla Enblad. Inför den nya studien har forskarna förfinat metoden ytterligare.

– Jag hoppas och tror att CAR T-cellsterapi blir en viktig ny behandling för dessa grupper med blodcancer – och faktiskt kan bota vissa personer.

Hennes önskan är att kunna genomföra en större studie med fler patienter.

– Men för det krävs pengar som vi inte har just nu. Jag hoppas ändå att vi kan få till en nationell studie längre fram, säger Gunilla Enblad.

 

Läs mer om forskningen om CAR T-cellsterapi som Cancerfonden stödjer.

Hanna Odelfors

Medicinjournalist och redaktör för Rädda Livet

Visa fler