Nyheter
Publicerad
17 okt 2012
Författare
Jacob Lagercrantz

Mammografi räddar liv – men den kan bli bättre

I dag genomförde Cancerfonden tillsammans med en grupp i Riksdagen kallad Nätverket för jämlik vård ett seminarium om den livsviktiga mammografin. På plats var, förutom ett antal riksdagsledamöter och representanter från vården, HKH Kronprinsessan Victoria som är Rosa Bandets officiella beskyddare.

Efter att Cancerfondens generalsekreterare Stefan Bergh hälsat alla välkomna inledde docent Lisa Rydén från Lunds Universitet med att berätta om skillnader i canceröverlevnaden i Sverige. Tyvärr är det nämligen så att kvinnor från socialt och ekonomiskt svaga grupper i samhället har en lägre grad av överlevnad i bröstcancer.

Det är ett faktum att dödligheten i bröstcancer minskar. Med all sannolikhet beror det på två saker; tidig diagnos (tack vare mammografin) och bättre behandling. Dock är det fortfarande skillnader i överlevnad i olika delar av landet.

Sedan äntrade Gunilla Gunnarsson från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) scenen för att prata om deras projekt ”Ännu bättre cancervård” som de genomför tillsammans med Socialstyrelsen. När projektet startade identifierade man problem med stora skillnader i deltagande, metoder och uppföljning mellan landsting. Bara fem landsting uppgav till exempel att de arbetade aktivt med att öka deltagandet i olika screeningprogram som mammografi.

Från vänster uppifrån: Karin Leifland mammografiläkare, Gunilla Gunnarsson från Sveriges Kommuner och Landsting , Arvid Widenlou Nordmark från Socialstyrelsen, Lisa Rydén docent Lunds universitet. Foto: Andrea Björsell

För att förbättra situationen startades en arbetsgrupp för nationell samverkan på screeningområdet som nu bland annat stöttar lokala projekt för att öka deltagandet. En stor del av ansvaret ligger annars hos de nystartade Regionala cancercentrum som samordnar cancerarbetet i regionens landsting.

Ett positivt exempel på vad som kan göras är Stockholms läns landsting som har tagit bort avgiften för mammografi. Sven Törnberg från Karolinska Sjukhuset i Solna berättade att man redan sett en positiv effekt.

Karin Leifland, som är mammografiläkare berättade därefter om hur man kan arbeta för att förbättra deltagandet i mammografin. Det första som måste göras är att förbättra inbjudningsbreven till mammografin. Ett sätt kan vara att skicka ett ”förbrev” innan inbjudan där man berättar om vad det handlar om. Riktade insatser i vissa områden med info på olika språk och att kunna välja enbart kvinnliga mammografisköterskor kan vara sätt att nå kvinnor med annan kulturell och språklig bakgrund.

– Vi har inte anpassat vår verksamhet efter den nya befolkningsstrukturen, menar Leifland.

Jacob Lagercrantz

Intressepolitiskt sakkunnig på Cancerfonden

Visa fler