Blodkärl i hjärntumören glioblastom ser annorlunda ut än i en frisk hjärna. Här är kärlen färgade i grönt och rött.
Nyheter
Publicerad
2 maj 2016
Författare
Lisa Jacobson

Kunskap om kärl ger nya möjligheter vid hjärntumör

Vilken roll spelar blodkärlen i aggressiva hjärntumörer? Och kan kärlen vara en väg att förbättra behandlingen och rädda fler liv? Det undersöker Anna Dimberg, som fått Cancerfondens Senior Investigator Award.

– Jag har alltid varit intresserad av tumörbiologi, och av hur cancer och blodkärl hänger ihop. Kärl i tumörer är annorlunda än vanliga kärl och i just hjärntumörer ser de väldigt annorlunda ut, de läcker vätska och påverkar hela sin omgivning, berättar Anna Dimberg som är docent vid Uppsala universitet.


Anna Dimberg, docent vid Uppsala universitet. 

Hennes specialområde är den mest elakartade formen av hjärntumör, glioblastom. De avvikande och läckande blodkärlen bidrar till att få patienter överlever den här sjukdomen. Anna Dimberg och hennes forskarkolleger undersöker vad det är som skiljer dem från normala kärl, och har bland annat funnit stora skillnader i vilka proteiner som de producerar. 

Kärlen förser inte bara tumörerna med blod, de tillverkar även tillväxtfaktorer som påverkar cellerna runt omkring, och vilka celler från kroppens immunförsvar som dras till tumören.

– På det viset styr kärlen utvecklingen av tumören. Det som är väldigt spännande är att vi också skulle kunna använda kunskapen om blodkärlen för att förbättra behandlingen, säger Anna Dimberg.

Vill locka immunförsvaret att attackera tumören

Genom att hämma eller aktivera molekyler som produceras i de celler som kärlen består av, hoppas hon kunna påverka hur bra de kan leda fram blodet och hur mycket vätska och proteiner de läcker till den omgivande hjärnvävnaden. Forskargruppen vill också testa om T-celler ur kroppens immunförsvar kan lockas till tumören för att bekämpa den. Genom att dessutom behandla patienten med immunterapi – läkemedel som gör T-cellerna mer aktiva – hoppas forskarna kunna förbättra behandlingen.

De har också upptäckt att en tillväxtfaktor, ett protein som kallas pleiotrophin, har stor betydelse för kärlens form och funktion. Forskningen tyder på att mängden pleiotrophin i tumören också kan påverka om en viss typ av läkemedel kan vara verksamt.

– Jag tror att det kan komma patienter till nytta ganska snart, även om vi behöver bekräfta våra resultat i kliniska studier. Dels blir det möjligt att välja ut dem som har nytta av läkemedlen, dels verkar det som om vi genom att hämma pleiotrophin kan göra kärlen mer normala. Det kan även förbättra tillförseln av andra läkemedel till tumören.

Tryggad lön ger arbetsro

Att Anna Dimberg nu får Senior Investigator Award innebär att Cancerfonden står för hennes lön i sex år. Som många forskare som ännu inte blivit lektorer eller professorer har hon inte en fast lön från universitetet. I stället behöver hon och hennes forskarkolleger lägga ned mycket tid och möda på att söka anslag från olika finansiärer, som Cancerfonden eller Vetenskapsrådet.

– Det gör en jättestor skillnad att min lön är tryggad i sex år, det är ett erkännande för hela forskargruppen. Och det ger möjlighet till mer långsiktiga satsningar, där vi kan jobba med komplicerade frågeställningar och verkligen göra något för att förbättra prognosen för de här patienterna, säger hon.

Lisa Jacobson

Medicinjournalist

Visa fler