Fotograf: Markus Marcetic
Nyheter
Publicerad
25 apr 2016

”Jag kände en enorm lättnad”

Ett simpelt mejl skulle ge kvitto på om tio års forskning varit mödan värd. Kristian Pietras berättar om ett avgörande steg i hans strävan att få fram ett nytt läkemedel mot bröstcancer.

"Vi hade väntat länge på resultaten – nu låg de i min mejlkorg. Vår samarbetspartner som gjort analyserna hade äntligen skickat svaren, och nu skulle vi få ett kvitto på om det som jag och min forskargrupp ägnat oss åt under tio år varit värt allt arbete.

Vi hade studerat ett nytt sätt att hindra att cancer sprider sig. Precis som ett organ behöver tumörer syre för att växa – och därför behöver de locka till sig blodkärl som växer in i dem. Blodkärlen blir också en kanal för tumörcellerna att vandra ut i kroppen och bilda metastaser. Det finns läkemedel som hindrar tumörerna från att bilda blodkärl, men de fungerar inte optimalt, särskilt inte vid bröstcancer. Därför är vi på jakt efter ett mer effektivt sätt.

Om Kristian Pietras:
Kristian Pietras är professor vid Lunds universitet och forskar om blodkärlens roll vid tumörtillväxt. Målet är
att utveckla nya, mer effektiva mediciner.

Hans forskning stöttas av Cancerfonden med en miljon kronor per år under tre år. Läs mer om aktuella forskningsprojekt här. 

Det spår vi sysslat med sedan 2005 handlar om ett litet protein kallat ALK1, som bidrar till att det bildas kärl i tumören. Vår förhoppning är att kunna hejda spridning av bröstcancer genom att blockera ALK1 med ett läkemedel som därmed blockerar tumörens tillgång till blodkärl. Vi hade testat läkemedlet hos möss och sett att våra hypoteser stämde: bröstcancercellerna hindrades från att ta sig in i blodet och spridas vidare. Men vi visste fortfarande inte om ALK1 spelar samma roll hos oss människor. Om inte, skulle vår forskning inte kunna tillämpas hos patienter.

Ett avgörande steg kom när vi fick tillgång till bitar av brösttumörer från 2 000 kvinnor. Nu kunde vi mäta nivåerna av ALK1 i brösttumörernas blodkärl och se hur proteinet påverkar spridningen. Om kvinnor med höga nivåer oftare fått metastaser än kvinnor med låga nivåer, skulle det tyda på att proteinet skulle kunna spela en viktig roll i spridningen av bröstcancer. Vi gjorde mätningarna, och nu låg alltså svaret i min mejlkorg.

Jag läste igenom resultaten och kände en enorm lättnad. Allt tydde på att höga nivåer av proteinet var kopplat till spridning av bröstcancer och att det finns en möjlighet att hejda denna spridning genom att blockera ALK1.

Jag kastade mig på datorn och mejlade mina medarbetare, som blev väldigt glada. Det finns alltid en gnagande oro att den forskning vi gör inte kan tillämpas hos patienter. När det sedan visar sig att det går, ja då blir man varm inombords.

Vi publicerade resultaten i våras och skålade med bubbel på labbet.

Nu hoppas vi att något läkemedelsbolag vill gå vidare och testa ALK1-hämmarna hos bröstcancerpatienter. Det är en lång väg kvar innan vi har en medicin som kan användas i vården, men så här långt tyder allt på att det här är värt att pröva."

Kristian Pietras
Professor vid Lunds universitet

Ur Cancerfondens tidning Rädda Livet nr 1, 2016

Visa fler