Foto: Beata Fejer.
Nyheter
Publicerad
7 jul 2017
Författare
Lars-Gunnar Ericson

Intensiva dagar med hälsa i fokus

Almedalsveckan börjar närma sig sitt slut. För Cancerfonden har det varit intensiva och givande dagar. I olika konstellationer har vi diskuterat och debatterat forskning, vård- och preventionsfrågor.

Flera av arrangemangen har haft temat: hälsosamma levnadsvanor – vad kan man göra för att minska risken för cancer. Ett exempel var Almedalsloppet som Cancerfonden arrangerade tillsammans med Skandia. 350 deltagare antog utmaningen att under tidig onsdagsmorgon springa 4,2 kilometer. Anmälningsavgifterna på totalt 54 000 kronor gick oavkortat till Cancerfonden.

Tillsammans för en bättre hälsa

Under seminariet "Tillsammans för en bättre hälsa" diskuterades vad olika samhällsaktörer har för ansvar för att stötta och inspirera medborgarna till hälsosamma levnadsvanorGeneraldirektören för folkhälsomyndigheten Johan Carlsson pekade på risken i att folkhälsoarbetet i allt för hög grad ägnas åt olika informationskampanjer. Risken är, enligt Johan Carlsson att informationen enbart når de redan troende.

Resonemanget förstärktes av Olle Lundberg, ordförande för kommissionen för jämlik hälsa, som visade hur socioekonomiska skillnader har en direkt påverkan på förutsättningarna för en hälsosam livsstil.


Vad har samhällsaktörer för ansvar för att stötta och inspirera medborgarna till hälsosamma levnadsvanor? Det diskuterades på seminariet "Tillsammans för en bättre hälsa". Foto: Beata Fejer.

Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia påminde om att det bara finns vinnare i att minska ohälsan. För Skandia har friskare människor också ett kommersiellt värde.

– Längre och friskare liv ger ökade intäkter, sa hon.

Stillasittande ökar risken för ohälsa

Men allt fler människor lever med ohälsa i Sverige. Cancer, hjärt- och kärlsjukdom, KOL och typ 2-diabetes ökar. Sjukdomar som till stor del är en konsekvens av vår livsstil.

Forskning pekar också på att något så odramatiskt som stillasittande ökar risken för allvarliga hälsoproblem, här nämns åter cancer, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Och stillasittandet fortsätter att öka både bland barn och vuxna. Enligt Carl Johan Sundberg, professor på KI är stillasittande på många sätt lika farligt som rökning och en bidragande orsak till flera stora folksjukdomar.

I seminariet "Stillasittande är den nya tidens rökning – men var är varningstexten?" ställdes därför frågan varför vi inte ser motsvarigheter till de informationskampanjer som vi sett om rökningens effekter. Men vem bär då ansvaret för att vända utvecklingen?

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström menar att vi måste börja våga prata om att fysisk aktivitet faktiskt minskar risken för cancer. Direkt riktat till den moderate riksdagsledamoten och vice ordföranden i socialutskottet, Johan Forsell, efterfrågade hon också en tydligare folkhälsopolitik för att vända utvecklingen.

Kost och motion påverkar hälsan 

Fullsatt blev det när Cancerfonden tillsammans med ICA arrangerade seminariet "Ät för hälsan". Temat för diskussionen var: Vad vi äter påverkar risken att drabbas av allvarliga sjukdomar, inte minst cancer.

Kocken och Cancerfondens ambassadör Paul Svensson konstaterade att våra val i livsmedelsbutiken handlar om invanda beteendemönster som tar tid att ändra.

– Därför måste den hälsosamma maten inte bara vara lättare utan framför allt godare än den vanliga och välbekanta maten, sa Paul.


Totalt deltog 350 personer i årets Almedalslopp som Cancerfonden arrangerade tillsammans med Skandia. Foto: Beata Fejer.

Mats Liedholm som är marknadsdirektör på ICA fyllde i.

– Framtidens konsumenter vill ha närodlad, hälsosam, hållbar och god mat. Här har en aktör som ICA ett stort  ansvar genom att erbjuda kunderna lätta och nyttiga alternativ i vardagen.

Henrik Ennart, Journalist och författare, har bland annat skrivit den uppmärksammade boken Åldrandets gåta: vetenskapen som förlänger ditt liv. Han konstaterar att det är en mängd olika faktorer som påverkar hur gammal en människa blir, men att forskarna ringat in fyra saker som är särskilt viktiga.

– Hälsosam mat, fysisk aktivitet i vardagen, socialt nätverk samt en känsla av mål och mening i tillvaron, sade Henrik.

Lars-Gunnar Ericson

Opinionsansvarig

Visa fler