Jonas Nilsson, molekylärbiolog och professor vid Sahlgrenska Cancer Center i Göteborg. Fotograf: Elin Lindstrom Claessen/Göteborgs Universitet
Nyheter
Publicerad
5 jun 2017
Författare
Lotta Fredholm

Hoppingivande forskning vid spritt melanom

När cancerformen malignt melanom har spridit sig är den svår att bota. Därför utvärderar forskaren Jonas Nilsson nya sätt att då ge effektiv och individanpassad behandling.

Ungefär 4 000 personer får varje år diagnosen malignt melanom. Dessa uppstår oftast i huden, vilket gör att de kan opereras bort och mellan 80 och 85 procent av de som får diagnosen botas. Men cancern kan även uppstå i slemhinnor och ögon. Och om ett malignt melanom sprider sig är prognosen dålig. 

– Vår forskning är inriktad mot just spridda melanom och hur de ska kunna behandlas, säger Jonas Nilsson, molekylärbiolog och professor vid Sahlgrenska Cancer Center i Göteborg.

När melanom sprider sig kan det ske till lymfkörtlarna, eller via blodet och då hamnar dottertumörer i lungorna, levern och mjälten.

– 20-30 procent av de som har spritt melanom får dottertumörer i hjärnan, vilket är mycket allvarligt, säger han.

Experimentell behandling mot spridda ögonmelanom

En form av melanom som Jonas Nilssons grupp arbetar med är ögonmelanom. Denna ovanliga cancerform drabbar ungefär 80 svenskar varje år och tumören kan antingen opereras bort eller behandlas med strålning.

– Strålbehandling har fördelen att en del av synen kan bevaras, säger Jonas Nilsson.

Hälften av de som drabbas av ögonmelanom blir botade av denna behandling, men hos de övriga sprider cancern sig, oftast till levern. I Göteborg utförs en tuff behandlingsmetod, som baseras på cellgifter. Här kopplas patientens lever upp mot en hjärt-lungmaskin.

– Man kan beskriva det som att man sköljer levern med dödliga doser cellgifter. Resten av kroppen skulle inte klara av detta, men eftersom levern är utformad för att hantera gifter så klarar den av det, medan en del av tumörcellerna dör eller signalerar till immunsystemet så att de kan döda tumörcellerna, säger Jonas Nilsson.

Denna metod för att förlänga patienternas överlevnad utvärderas i en studie som pågår sedan 2014. Sammanlagt får 37 patienter med spritt ögonmelanom denna experimentella behandling. De första resultaten kommer senare i år.

För svenska patienter med spritt ögonmelanom som inte kan få denna tuffa behandling kommer forskarna i stället att testa en ny kombinationsbehandling. Experiment på laboratoriet har antytt att två redan utvecklade läkemedel skulle kunna fungera ihop. Enligt Jonas Nilsson innebär det att det skulle kunna gå relativt snabbt att införa metoden i sjukvården om resultaten visar sig vara goda, något som forskarna kommer att veta inom två år.


Olika sätt att attackera en melanomtumör

För att kunna utveckla nya behandlingar i relation till redan existerande behandlingar krävs bra modeller som helst speglar skillnaderna mellan olika patienters tumörer.

Ny cancermodell för att testa läkemedel

Forskare har också länge försökt ta fram metoder för att bättre kunna förutsäga vilken läkemedelsbehandling en viss patients tumör är känslig för. Nu tycks Jonas Nilsson och hans medarbetare ha funnit ett effektivt sätt att göra just detta för patienter med spritt melanom. Med hjälp av en speciell cancermodell kan de testa olika läkemedel mot patientens tumörceller.

– Det vi gör är att föra in tumörcellerna, tillsammans med celler från patientens immunsystem. I modellen kan sedan patientens immunceller tränas att angripa tumörcellerna och det går att se vilket läkemedel som fungerar bäst mot patientens tumör, säger han.

De första resultaten är inskickade till en vetenskaplig tidskrift.

Jonas Nilsson lyfter vikten av det stöd han har fått från Cancerfonden.

– När jag kom tillbaka från USA som ung forskare, efter att där ha jobbat på ett framstående cancerlaboratorium, var det en bidragsgivare som stöttade mig och som gjort det sedan dess och det är Cancerfonden, säger han.

Förutom projektbidrag fick han sedan Cancerfondens Junior Investigator Award som gjorde att han kunde flytta sin forskning till Göteborg och starta en framgångsrik, multidisciplinär grupp. År 2014 erhöll han Senior Investigator Award, vilket betyder att lönen är betald under sex år.

– Nu har även projekten om spridda melanom stöd. Det fina med Cancerfonden är att de pekar ut att ”Den här forskningen tycker vi är värd att stötta”, och det öppnar ögonen för universiteten, säger han.

Visa fler