Anders Widmark är ansvarig för ett av de 479 forskningsprojekten som finansieras av Cancerfonden i år. Foto: Mattias Pettersson
Nyheter
Publicerad
26 nov 2015
Författare
Lisa Jacobson

Anders forskning kan minska tarmbesvär efter prostatastrålning

Strålbehandling kan bota prostatacancer – men många män får problem med tarmen efteråt. Professor Anders Widmark testar nu en ny metod för att minska biverkningarna. Han var en av alla de forskare som fick del av pengarna när Cancerfonden delade ut rekordsumman 383 miljoner kronor i november.

Prostatacancer är den cancersjukdom som drabbar flest svenska män, nästan 10 000 insjuknar varje år. Vissa får gå på regelbundna kontroller och kan avvakta med behandling, medan andra behöver operation eller strålbehandling. Sådan behandlingen kan bota sjukdomen men ger ofta kvarstående biverkningar. Vid strålning påverkas till exempel ändtarmen, vilket kan leda till att männen oftare måste skynda till toaletten.

– Genom det generösa anslaget från Cancerfonden kan jag nu undersöka om dessa biverkningar går att undvika, säger Anders Widmark, som  får en miljon kronor per år i tre år till sitt forskningsprojekt.

Han ska undersöka en metod som går ut på att ändtarmen flyttas cirka en centimeter från prostatan under själva strålbehandlingen, så att den hamnar utanför strålfältet. Detta ska göras genom att spruta in hyaluronsyra, ett ämne som finns naturligt i kroppen, i utrymmet mellan ändtarmen och prostatan hos män som ska genomgå strålning.

Spridning till skelettet

Anders Widmark ska även undersöka varför vissa prostatatumörer sprider sig till skelettet, något som ofta gör det svårt att bota sjukdomen. Genom att studera vilka mekanismer som ligger bakom att det sker kan man få kunskap som skulle kunna öppna för nya behandlingsmetoder. Syftet är även att hitta markörer som talar om vilka män som har risk att få spridning till skelettet och därmed har behov av nya, effektiva mediciner.

Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd, anser att projektet är betydelsefullt.

– Prostatacancer är den tumörsjukdom som vi har flest fall av i Sverige varje år. Behandlingarna måste bli mer effektiva och framför allt mer precisa så att vi undviker biverkningar och skador på omkringliggande vävnader. Detta mycket innovativa projekt syftar just till att utveckla behandlingen i denna riktning, säger Klas Kärre, 

Cancerfondens anslagsutdelning

Rekordutdelningen på 383 miljoner kronor går till 479 olika forskningsprojekt. Av de drygt 383 miljoner som delas ut går 142 miljoner kronor till nya ansökningar. Resterande 241 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas 436 miljoner kronor ut till svensk cancerforskning.

Lisa Jacobson

Medicinjournalist

Visa fler