Foto: Postkodlotteriet
Nyheter
Publicerad
22 feb 2018
Författare
Elin Sundh

Viktigt bidrag till cancerforskningen

Igår kväll fick Cancerfonden ta emot 28 miljoner kronor när Postkodlotteriet delade ut sitt överskott till aktörer inom den ideella sektorn.

De senaste tio åren har Cancerfonden varit en av Postkodlotteriets förmånstagare, vilket betyder att lottköparna har varit med och bidragit till organisationens viktiga arbete med att besegra cancer. För Cancerfonden och de forskare som får stöd av organisationen är forskningsfinansiering en förutsättning för dagens och morgondagens cancerforskning.

Christofer Juhlin läkare och docent i patologi, är en av de cancerforskare som får stöd från Cancerfonden.

– För mig betyder forskningen allt, den är helt avgörande för i princip allt jag gör varje dag i min roll som läkare, säger Christofer Juhlin, docent i patologi och cancerforskare vid Karolinska Institutet, och en av de forskare som får stöd från Cancerfonden.

Forskning – en viktig grund för cancervården

Enligt Christofer är forskningen en förutsättning för den goda cancervård som ges i Sverige. Tack vare stödet från Cancerfonden kan forskare som han själv göra nya upptäckter som leder till framsteg inom cancervården.

– Allt vi gör bygger på forskning; de metoder vi använder för att diagnosticera cancer, de analyser som ligger till grund för att vi bättre ska förstå varje individuell patients prognos och inte minst den uppsjö av behandlingsalternativ vi kan erbjuda patienterna, säger han.

Cecilia Bergendahl, lotteriföreståndare för Svenska Postkodföreningen och managing director på Novamedia Sverige AB, understryker även hon vikten av och syftet med bidraget till de idella organisationerna.

– Medlen från Postkodlotteriet är obundna för att organisationerna själva ska kunna prioritera sina insatser. Vi vet att det är mycket uppskattat eftersom det innebär att organisationerna kan utgå från det faktiska behovet och lägga pengarna där de bedömer att de gör bäst nytta, istället för att styras av en agenda styrd utifrån andra aktörers agendor.

Visa fler