Nyheter
Publicerad
1 apr 2015
Författare
Hanna Odelfors

”En ovärderlig chans”

Vad är det som gör män med prostatacancer otrygga? Anna Bill-Axelson fick nyligen en av Cancerfondens forskartjänster för att besvara den frågan och många fler om prostatacancer.

 
Anna Bill-Axelson. Foto: Magnus Laupa.

En fantastisk möjlighet att få satsa helhjärtat. Så beskriver Anna Bill-Axelson, till vardags urolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala, betydelsen av tjänsten som gör att hon kan forska på heltid. Hon är en av elva forskare som för några veckor sedan fick veta att de fått forskartjänst i upp till sex år.

– Jag blev otroligt glad när jag fick beskedet. Det innebär en jättemöjlighet att inte behöva jobba på sjukhuset, eftersom allt avstannar de veckor man arbetar kliniskt. Nu blir processerna snabbare och det är ovärderligt när vi nu ska bygga upp en ny stor studie.

Studien hon syftar på ska ta sig an en gigantisk fråga inom prostatacancervärlden. Den handlar om hälften av de 87 000 män som lever med sjukdomen i Sverige, och som har en lågriskcancer med liten risk för spridning och död i sjukdomen. Dessa män rekommenderas inte behandling utan täta kontroller, så kallad aktiv monitorering, för att undvika biverkningar som impotens och urinläckage. Men många män väljer ändå botande behandling direkt eller efter bara en kort tid.

– Vi vet att många, runt tjugo procent, gör det på grund av oro. Vi vill veta varför de är oroliga. Är det på grund av oss på sjukhuset? Är hustrun orolig, eller omgivningen eller mannen själv? Om vi får reda på det kan det skapa större trygghet, säger Anna Bill-Axelson, som på så vis hoppas få färre män att välja behandling trots att de inte behöver det.

En orsak till att männen är oroliga kan vara att vården inte lyckas förmedla hur länge det är tryggt att avvakta.

– Det beror nog på att vi själva inte är riktigt säkra. Så länge det är en lågriskcancer är det sannolikt säkert att avvakta, men någon gång förändras tumören så att den behöver behandling. Vi ska undersöka vid vilken ”tröskel” detta sker, så att både patienter och vi läkare blir tryggare med att vänta, säger Anna Bill-Axelson.

Hon planerar en stor studie med flera länder för att se om magnetkameraundersökning av prostatan kan hjälpa till att hitta denna tröskel då behandling behöver sättas in.   

Ett annat ben i hennes forskning är att undersöka hur PSA-testet används i diagnostik och behandling, för att bland annat se om rekommendationerna följs.

Just nu ägnar hon dagarna åt att bygga upp en databas som kan besvara den frågan. Databasen ska omfatta alla män i Uppsala-Örebroregionen som gjort PSA-test de senaste åren.

– Dessutom har vi nyligen skickat ut formulär till 1 500 män med lågriskcancer med frågor om deras livskvalitet, så vi hoppas att de vill svara på hur de har det. 

Läs mer om årets forskartjänster.

Läs mer om prostatacancer.

Hanna Odelfors

Medicinjournalist och redaktör för Rädda Livet

Visa fler