Nyheter
Publicerad
17 feb 2012
Författare
Oscar Dieden

Debatt om rökning – ämne som väcker känslor

Ni har kanske uppmärksammat att vi på Cancerfonden i veckan lyfte en viktig fråga. Tillsammans med våra vänner på Tankesmedjan Tobaksfakta, A Non Smoking Generation och Lungcancerförbundet Stödet belyste vi den alarmerande siffran för antalet fall av lungcancer.

I kölvattnet av en debattartikel dyker det alltid upp en rad kommentarer som rör rökning. Vissa är relevanta frågeställningar, vissa är mindre underbyggda. En hel del av de kommentarer vi ser går att härleda till tobaksindustrin. Det är ett sätt för tobaksindustrin att marknadsföra sig. Vi på Cancerfonden har sammanställt några av de kommentarer som dykt upp.

Gör man det svårare att sälja cigaretter, då ökar smugglingen!

Visst gör den det. Allt olagligt kommer det att smugglas med, oavsett om det är kärnvapen eller tropiska kräldjur. Men vi har en myndighet som ser till att smugglingen hålls nere. De gör ett bra jobb och vi har ingen anledning att vara oroliga att de inte ska klara av en ökad cigarettsmuggling. Grundtanken med att plocka bort cigaretterna är att minska antalet cancerfall, och vi tror inte att antalet cancerfall kommer att öka med våra åtgärdsförslag.

Rökning är rökarens ensak!

Nej, det är det inte. Årligen dör 200 svenska medborgare av passiv rökning. Det är fler än i trafiken. Och något fritt val för individen handlar det inte om. Tobaksindustrin styr valet, med hjälp av nikotinet.

Varför inte bara förbjuda alkohol, trafik, slalom och alla andra farliga saker?

Vi är inte ute efter något förbudssamhälle. Men till skillnad från exempelvis alkohol är rökning farligt vid första kontakt. Därför tycker vi att det, precis som narkotika, i största möjliga mån bör försvinna från samhället.

Varifrån kommer siffran att rökningen kostar samhället 30 miljarder kronor?

Det är Statens Folkhälsoinstitut som räknat ut siffran. Skatteintäkterna beräknas ligga på nio miljarder kronor. Det finns alltså 21 miljarder kronor som vi tror skulle göra bra mycket mer nytta på andra ställen. Och samtidigt, siffran är egentligen ointressant i förhållande till det personliga lidandet.

En nollvision är orimlig!

Vår granne i öst, Finland, har en nollvision. Den visionen bygger på ett rökfritt samhälle 2040. Nya Zeeland har en nollvision för 2025. Ett av världens största finansbolag, Citigroup, har uppskattat att Sverige kommer att kunna vara rökfritt 2028. Nollvisionen är alltså helt rimligt. Men det handlar om en vision. Målet ska vara att ingen dör av rökrelaterade sjukdomar. Att cigaretter kommer att finnas ändå, det går inte att förneka.

 

Oscar Dieden

Intressepolitiskt sakkunnig på Cancerfonden

Visa fler