Nyheter
Publicerad
17 sep 2015
Författare
Lisa Jacobson

Ny metod ska hitta prostatacancer: "Starkare än bara PSA"

Varför testas inte alla män för prostatacancer, precis som kvinnor kallas till mammografi? Det har varit en debattfråga under många år. Svaret är att det inte funnits tillräckligt bra tester. Men nu kommer nya, bättre metoder.

Sedan mitten på 1990-talet används ett blodprov som kallas PSA för att hitta män som har ökad risk för prostatacancer.

− Problemet är att PSA-provet inte är tillräckligt bra för att rekommendera testning av alla män, säger Tobias Nordström som forskar om prostatacancer vid Karolinska Institutet.

Visserligen identifierar testet män med prostatacancer, men PSA-värdet kan vara förhöjt också av andra orsaker. Därför måste många män lämna vävnadsprov, en biopsi, för att få säkert besked – och att sticka i prostata innebär risk för infektioner och vård på sjukhus.

En allmän screening, där alla män PSA-testas, skulle leda till både överdiagnostik och onödiga komplikationer. Så hur skulle en bättre screeningmetod se ut? Det har varit ämnet för Tobias Nordströms doktorsavhandling, som han blev klar med i våras. Han ingår också i en forskargrupp som i flera år har arbetat med den stora STHLM 3-studien, där 60 000 stockholmare har ingått.

Först har deltagarna fått göra ett PSA-test. Den hälft av männen som har låg risk har fått rekommendationen att ta ett nytt prov om sex till åtta år. De med lite högre värden har fått ta ytterligare ett nyutvecklat blodprov som testar en rad proteiner och genetiska markörer.

Inom kort kommer studiens resultat att presenteras – och Tobias Nordström är förhoppningsfull.

− Detta är en starkare metod än bara PSA. Vi kan minska antalet vävnadsprover, hitta fler män med höggradig cancer som ofta behöver behandling samtidigt som samhället sparar pengar.


Tobias Nordström. Foto: Johan Adelgren.

Betyder det här att vi kommer få en allmän screening mot prostatacancer i Sverige snart?

− Vi tror att Socialstyrelsen kommer att ta upp en ny diskussion om det. Det största argumentet mot PSA-screening är att det leder till överdiagnostik och överbehandling. Vår metod minskar detta, men om det är tillräckligt kan jag inte säga. Det finns också stöd för att organiserad screening är bättre än oorganiserad, vilket sker nu när många män PSA-testar sig på eget initiativ, säger Tobias Nordström.

FOTNOT: STHLM3 är ett samarbete mellan Stockholm läns landsting och Karolinska Institutet. Studien leds av professor Henrik Grönberg, som har anslag från Cancerfonden för sin forskning.

Lisa Jacobson

Medicinjournalist

Visa fler