Nyheter
Publicerad
12 feb 2018
Författare
Hanna Odelfors

"Bättre metoder finns inom räckhåll"

Beskedet om att det inte blir någon allmän screening för prostatacancer är en besvikelse – och pekar på betydelsen av att satsa på forskning.

– Det är svårt att inte känna besvikelse. Vi hade såklart hoppats att kunskapsläget skulle medge ett annat beslut. Det här är ett bakslag i arbetet för att minska dödligheten i den cancerform som orsakar flest dödsfall bland män i Sverige, säger Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.   

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform som drabbar över 10 000 män årligen, och ungefär 2 400 män dör i sjukdomen. Att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium är avgörande för att minska risken att dö.

Problemet är att det PSA-prov som används för att upptäcka prostatacancer inte är tillräckligt tillförlitligt. Ett förhöjt PSA-värde kan orsakas av andra saker än en livshotande tumör och risken med testet är att många män behandlas trots att deras cancer aldrig skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom, med svåra biverkningar i form av till exempel urinläckage och erektionsproblem som följd.

Nackdelar överväger fördelar 

De senaste åren det kommit nya forskningsrön på området med bland annat nya, kompletterande tester. Därför har Socialstyrelsen nu gått igenom forskningsläget för att se om det finns förutsättningar att erbjuda män i åldrarna 50-70 år screening för prostatacancer. Men myndigheten har precis som tidigare landat i slutsatsen att nackdelarna överväger fördelarna. 

– Även om vi hade hoppats på ett annat beslut får vi ha respekt för att forskningsläget ser ut som det gör, säger Jan Zedenius.

Socialstyrelsen betonar att man inte avråder män som själva tar initiativ till PSA-prov att göra testet. Men i dag saknar sjukvården nationella riktlinjer för hur testresultaten ska tolkas och i vilka fall männen bör rekommenderas behandling. Något som riskerar att skapa onödig oro bland männen, och leda till olika omhändertagande beroende på var i landet man bor.

– Det är en besvikelse att vi nu inte får en chans att få ordning och reda på den spontana testningen med PSA-prov, där män i storstäder och med högre utbildning sannolikt testar sig i högre grad, säger Jan Zedenius.

Mer forskning behövs 

Ett problem är att invändningarna mot en allmän screening – i form av risken för onödig behandling och biverkningar – bör gälla även denna ostrukturerade testning, påpekar Jan Zedenius:   

– Risken är att det fortsätter att ske en oordnad, sporadisk screening för prostatacancer i vissa grupper av män.

Nu behövs fortsatt satsningar på forskning som kan leda fram till nya och säkra screeningmetoder för tidig upptäckt av prostatacancer. Cancerfonden är med och finansierar flera forskningsprojekt som syftar till att förbättra diagnostiken av prostatacancer. Jan Zedenius tror att bättre och mer tillförlitliga tester ligger inom räckhåll.

– Screening har fantastiska möjligheter att rädda liv –  och nu är det oerhört viktigt att fortsätta arbetet för att skyndsamt hitta effektiva metoder, säger Jan Zedenius.

Forskningsprojekt som Cancerfonden stödjer

Här kan du läsa om forskningsprojekt med fokus på prostatacancer som Cancerfonden ger stöd till. 

Göteborg 2-studien

Från aktiv monitorering till botande behandling 

Klinisk implementering av genetiska markörer 

Hanna Odelfors

Medicinjournalist och redaktör för Rädda Livet

Visa fler