Nyheter
Publicerad
27 feb 2018

"Alla bitar föll på plats"

En dag knackade det på dörren till Ulf Gyllenstens kontor. Att förstå vad en förändrad gen egentligen gör kan ta flera år. Den här gången gick det på några minuter.

"Alla vi pratade med sa samma sak: ’Det finns ingenting som talar för att ärftliga faktorer spelar någon roll för risken att få livmoderhalscancer. Den orsakas ju av humant papillomvirus (HPV).

Trots detta gjorde vi en stor studie med hjälp av det svenska cancerregistret – och den visade att döttrar till kvinnor som själva haft livmoderhalscancer löpte en fördubblad risk att drabbas av samma sjukdom. För adoptivdöttrar var risken dock inte förhöjd. Därmed var slutsatsen klar: Det måste finnas genetiska riskfaktorer. Våra resultat publicerades i tidskriften Nature 1999 och fick mycket uppmärksamhet. De ändrade ju förståelsen av sjukdomen i grunden.

Men vilka var dessa riskgener? Nu började ett mödosamt arbete med provtagning
och DNA-sekvensering av flera tusen kvinnor – både cancerdrabbade och friska. 2012 hade vi alla rådata och en ung kinesisk forskare, Dan Chen, anslöt till vår grupp för att ta hand om den komplicerade statistiska analysen. En dag knackade hon på dörren till mitt kontor och sa att nu, nu hade hon resultaten!

Dan Chen hittat flera riskgener, men en av dem framstod som mycket viktigare än de andra. Hon och jag slog oss ner vid mitt skrivbord och började resonera om hur den mutation hon hittat kan ge upphov till en ökad risk för cancer. Alla bitar föll på plats på en gång.

Det kan ta flera år att förstå vad en förändrad gen egentligen gör, men här gick det på några minuter. Mutationen som Dan hade hittat förstör funktionen hos en gen som hör till immunförsvaret.

När den inte fungerar får kroppen sämre förmåga att bekämpa virusinfektioner, som HPV. De riskerar att bli kroniska. Och det är just när en HPV-infektion blir kronisk som risken för livmoderhalscancer ökar.

Det var en stor och viktig händelse – för Dan, för mig, för hela forskargruppen. Vi insåg det, men liksom bara i förbifarten. Man stannar inte upp och njuter av ögonblicket i det läget. Forskning är ett långdistanslopp och målsnöret ligger bortom upptäckten: Att publicera i en vetenskaplig tidskrift. Vi visste att det fanns konkurrerande grupper i världen och ville förstås till varje pris hinna först. Det gjorde vi.

Lika viktigt var att förstå vilken praktisk betydelse upptäckten skulle kunna få inom vården. Det visade sig att den spelar stor roll för valet av behandling. Kvinnor med denna mutation svarar dåligt på vissa former av cytostatikabehandlingar.

Dan Chen är numera professor i Shanghai. Vi samarbetar fortfarande.”

Fakta om Ulf Gyllensten

Ulf Gyllensten är professor i medicinsk molekylärgenetik vid Uppsala universitet. I sin forskning har han särskilt intresserat sig för livmoderhalscancer. Ulf Gyllenstens forskning stöds av Cancerfonden med 1,5 miljoner kronor per år 2016–2018.


Berättat för Anders Nilsson, Rädda Livet nr 4 2017 

Visa fler