Slumpen orsak till cancer i de flesta fall

"Varför just jag?! Vad har jag gjort för att drabbas av cancer? Jag har levt ett sunt liv, inte rökt, motionerat och ändå blir jag sjuk!"

Så inleds ett samtal till Cancerfondens informations- och stödlinje. En människa som nyligen fått sin diagnos och som söker en förklaring.

För många är det ofattbart att sjukdom kan slå till. Man har levt ett liv fri från smärta och krämpor och så plötsligt en dag vaknar man upp och livet är förändrat, för alltid. Då vill man veta orsaken till att man mår dåligt.

Ibland finns en förklaring, cancern man drabbades av var genetisk, det vill säga man har ärvt den från sin mamma eller pappa. Det handlar om cirka 10 procent inom vissa cancersjukdomar.

Levnadsvanor är en annan orsak till cancer. Rökning och för mycket solande är starkt kopplat till sjukdomen.

Men den största orsaken är trots allt slumpen. Så svår att acceptera, så mycket enklare om det var en tydlig orsak som gjorde allt begripligt.

"Jag mår så dåligt och kan inte acceptera att det inte finns en orsak till att jag är sjuk. Det måste vara något jag gjort? Har jag haft för många män i mitt liv, åt jag för mycket kött eller är det min övervikt?" undrar Susanne som ringer till Cancerfondens informations- och stödlinje.

"Det har sannolikt inte något att göra med antal män eller din eventuella övervikt, när det gäller din diagnos, hjärntumör. Du måste våga tro att det är en slump och att oavsett orsak så kan du inte förändra någonting, utan bara finna en väg att kunna stå ut med att det blivit så här."

Vi pratar vidare om hur man kan göra det, just stå ut. För många är samtalet viktigt, för andra är kunskapen om sjukdomen viktigare. Men att inte grubbla för sig själv är nog det som kan underlätta mest för de flesta. Då kan man få dela sin oro och inte bära sorgen själv.

Vi avslutar samtalet och Susanne är fortfarande ängslig, men lugnare. Det blir mer greppbart när hon fått prata med oss.