Skillnaden på läskskatt och sockerskatt

En svensk Fanta innehåller tre gånger så mycket socker som en Fanta i England och Spanien, och dubbelt så mycket som i Finland och Danmark. Skillnaderna beror bland annat på att många länder har infört en skatt på sockersötade drycker. Men vad är skillnaden mellan en så kallad läskskatt och en generell sockerskatt?

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström håller upp två flaskor med fanta.
Vi har 11 fler sockerbitar i den läsken som säljs i Sverige. Det finns inget bra argument för att det ska vara på det viset.

Cancerfonden har tidigare publicerat en jämförelse som visar att den läsk vi dricker i Sverige innehåller mer socker än i flera andra länder. Skatt på sockersötade drycker blir allt vanligare för att minska intaget av socker från flytande källor och angripa problemet med övervikt och fetma. Ett 40-tal länder har i dag varianter på sådana skatter. Av de metoder som prövats internationellt har beskattning på sockersötad dryck, i praktiken läskskatt, visat sig ha goda möjligheter att dämpa konsumtionen av socker.

Kan minska konsumtionen

I Sverige har en utredning av Statskontoret kommit fram till att beskattning av sockersötade drycker sannolikt skulle få en hämmande effekt på konsumtionen.

Flera euroepiska länder beskattar sockersötad dryck. De senaste, mest genomarbetade och studerade, är punktskatterna i Ungern, Storbritannien och Irland. I dessa tre länder är det innehållet, det vill säga mängden tillsatt socker, som avgör hur hög skatten blir. 

Skillnad på skatt och skatt

– En sockerskatt är generell skatt på socker. En läskskatt, som Cancerfonden förordar, är en skatt på sockersötad dryck. Med det avses läsk, saft, fruktdrycker eller liknande som är sötade med tillsatt socker, förklarar Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Ungdomar dricker läsk
En läskskatt ses som ett startskott på att intensifiera arbetet för att dämpa överviktstrenden. Foto: Julia Mård

Om man tittar på den läskskatt som Storbritannien infört så kostar läsken inte mer, den innehåller bara mindre tillsatt socker. En halvliters Fanta i Sverige innehåller 61,5 g socker per flaska, motsvarande 18 sockerbitar.

Det är viktigt att påpeka att socker inte är en direkt riskfaktor för cancer.

En Fanta i Storbritannien innehåller 23 gram socker vilket motsvarar 7 sockerbitar. Vi har alltså 11 fler sockerbitar i den läsken som säljs i Sverige. Det finns inget bra argument för att det ska vara på det viset.

Vår tids allvarligaste hälsoproblem

– Det är viktigt att påpeka att socker inte är en direkt riskfaktor för cancer. Men socker i höga doser, framförallt genom sockersötade drycker ökar risken för övervikt och fetma. Det är just övervikt som i sin tur är en riskfaktor för 13 olika cancersjukdomar, säger Ulrika Årehed Kågström.

Övervikt och fetma är på god väg att utvecklas till vår tids allvarligaste hälsoproblem. Var tredje nioåring i Sverige har övervikt eller fetma idag och mer än varannan vuxen. Tvärtom vad många tror så är inte Sverige något föregångsland när det gäller åtgärder för att främja folkhälsan. 

Var tredje nioåring i Sverige har övervikt eller fetma idag och mer än varannan vuxen. Foto: Julia Mård

Fler åtgärder behövs

En läskskatt ses som ett startskott på att intensifiera arbetet för att dämpa överviktstrenden. Folkhälsopolitiken saknar fortfarande en nationell strategi, mätbara mål och tydlig ansvarsfördelning.

Men fler åtgärder behövs, så som en nationell handlingsplan för hälsosamma levnadsvanor och en uppdaterad lagstiftning för marknadsföring av livsmedel ritade till barn.   

Läs mer om Cancerfondens förslag på åtgärder i Cancerfondsrapporten 2020 prevention här.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.