Paralyserande rädsla för cancer

De som ringer till Cancerfondens informations- och stödlinje är inte bara patienter och närstående. En del är yngre personer som är rädda för cancer. De beskriver olika symtom som de varit hos sin läkare med och läkaren har undersökt och inte funnit någon sjukdom. Trots det kan de inte släppa oron.

Vi försöker prata om orsaken till rädslan. Att vara ung och frisk men nästan paralyserad av rädsla för sjukdom så att livet inte levs. Oviljan att prata med en psykolog för att kunna få hjälp med oron.

Lever vi i ”I trygghetsnarkomanernas land” (författare: David Eberhard)? All denna ängslan för att bli sjuk som orsakar så mycket ångest hos dessa unga personer.

Jag funderar på om man i Afrika har tid att vara rädd för det som skulle kunna hända om jag blev sjuk eller om verklighetens svält och riktiga sjukdomar tvingar alla att leva idag.

Hur ser du på denna oro för döden? Vi kommer alla att möta den förr eller senare. Kan vi hjälpa varandra att vara mindre rädda för imorgon och mer glada för idag?