Reklamen som fångar rökare

På söndag den 31 maj är det Tobaksfria dagen. I samband med det vill vi på Cancerfonden uppmärksamma att marknadsföring av cigaretter leder till att fler röker – och fler får cancer. Vi vill se att ett exponeringsförbud för tobak införs i Sverige!

Rökningens pris är högt. Varje år insjuknar över 100 000 människor i rökrelaterade sjukdomar. 12 000 dör på grund av rökning – 5 200 av dessa i cancer. Samtidigt börjar 18 000 ungdomar att röka.

Att få färre att börja röka är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska risken för cancer.

Med filmen ”Pockande, lockande – glödande, dödande” vill vi uppmärksamma det starka sambandet mellan exponering av tobak och tobaksrökning. I dag marknadsförs cigaretter i upplysta och iögonfallande "power walls" hos de flesta små och mellanstora dagligvaruhandlare i Sverige.

Vi vet att exponering av tobaksförpackningar har stor betydelse för både hur mycket människor röker och för hur attraktivt cigaretter upplevs av ungdomar. I Kanada har rökningen minskat i takt med att allt fler provinser har infört exponeringsförbud.

Just nu pågår en utredning om hur vi ska anpassa svensk lagstiftning efter den europeiska tobakskonventionen som slogs fast förra året. En åtgärd som den svenska regeringen valt att lägga till utredningen är förslaget om exponeringsförbud.

Det krävs flera åtgärder för att få ner rökningen och sträva mot ett rökfritt Sverige. Ett exponeringsförbud är ett viktigt första steg i rätt riktning.

Se och sprid vår film – ställ dig bakom ett exponeringsförbud nu!

Här är Cancerfondens samlade ståndpunkter om svensk tobakspolitik.