Minskat rökande kan ge stora samhällsvinster

Rökning kostar samhället över 31 miljarder kronor varje år, visar en ny rapport som IHE har tagit fram på uppdrag av Cancerfonden och Skandia. Kraftfulla insatser för att minska tobaksbruket skulle innebära enorma samhällsvinster.

Foto: Melker Dahlstrand.

– Det viktigaste som kan göras här och nu är att stoppa nyrekryteringen av rökare. Vår vision är ett rökfritt Sverige 2025, men för att nå dit behövs politisk vilja och handlingskraft. Ett angeläget steg på vägen är att införa Tobaksutredningens förslag, som bland annat handlar om exponeringsförbud och fler rökfria miljöer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

Läs hela IHE-rapporten här!

Stora produktionsbortfall

Cancerfonden och Skandia presenterar tillsammans med Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) en ny rapport som visar att rökningen kostar samhället 31 miljarder kronor per år. Det motsvarar hela primärvårdens kostnader för alla allmänläkare och sjuksköterskor.

Varje år orsakar rökningen produktionsbortfall för drygt 19 miljarder kronor och sjukvårdskostnader för 10 miljarder kronor. De informella vårdkostnaderna – när någon tar hand om en sjuk närstående – uppgår till 2 miljarder kronor och förlusterna i hemarbete uppgår till 3,3 miljarder kronor.

Ambitiösa insatser ger vinster

Rapporten visar att samhället skulle kunna göra stora besparingar om rökandet minskade. I dag röker var fjärde gymnasielev och tio procent av Sveriges befolkning. Om andelen rökare skulle minska till fem procent skulle samhället kunna spara 14 miljarder kronor per år. Sjukvårdskostnaderna skulle minska med drygt fyra miljarder kronor varje år och kostnaderna för den informella vården skulle sjunka med över 850 miljoner kronor. Även kostnaderna för produktionsbortfall skulle minska med nio miljarder kronor.

– Vi vet att ambitiösa satsningar för att motverka ohälsa ger framtida vinster, både i mänskliga och ekonomiska termer. Vi vill slå hål på myten att det kostar att investera i hälsa – frågan är snarare om vi har råd att inte göra det? säger Lena Höök, hållbarhetschef på Skandia.


Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare och Lena Hök, Skandias hållbarhetschef. Läs Cancerfondens och Skandias fördjupande debattartikel