Forskningsfynd som kan ge lindrigare behandling för huvud-halscancer

Professor Tina Dalianis vid Karolinska Institutet har haft forskningsanslag från Cancerfonden sedan 1986. För närvarande får hon en miljon kronor om året i tre år för studier på virus och cancer hos människor och utveckling av vaccin mot cancer.

Tina Dalianis största projekt handlar om tonsill- och tungbascancer och vilken roll som humant papillomvirus (HPV) spelar där. På grund av dålig prognos är behandlingen mot huvud–halscancer, där tonsill- och tungbastumörer ingår, kraftfull och för med sig svåra biverkningar. Patienter sjukskrivs upp till sex månader och många kan inte äta under behandlingen.

– Men vår forskning har visat att vissa av patienterna med tonsill- eller tungbascancer förorsakad av HPV-virus har en betydligt bättre prognos med lindrigare behandling, berättar Tina Dalianis.

Patienter som fått cancer på grund av HPV har visat sig ha betydligt bättre överlevnad jämfört med patienter med huvud-halscancer som orsakats av exempelvis rökning och alkohol.

– Därför skulle man kunna behandla 80 procent av patienter med HPV-positiv cancer på ett lindrigare sätt och de skulle slippa de svåra biverkningarna, säger Tina Dalianis.

De här forskningsfynden kan bli än viktigare i framtiden då andelen HPV-positiv tonsill- och tungbascancer ökar kraftigt. Just nu letar Tina Dalianis forskargrupp efter biomarkörer som kan hjälpa till att förutsäga vilka fall som är lättbehandlade och som svarar bra på lindrigare behandling.

– Om vi kan se att kanske 95 procent av alla patienter med en viss biomarkör har klarat sig, då är det sådana patienter vi ska välja ut vid en klinisk studie som syftar till att minska behandlingen.

Tina Dalianis uttrycker stor tacksamhet till Cancerfondens givare som bidragit till att hon har kunnat få stöd för sin forskning under en lång tid.

– Vi fick kämpa länge för att få gehör i forskarvärlden kring våra rön om HPV och huvud-halscancer, avslutar hon.


Senaste nyheterna

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.