"Cancerforskningen är viktig för att livet är viktigt"

I år har Cancerfonden och Skandia samarbetat i 30 år för att besegra cancer. Tillsammans med alla sparare i fonden Skandia Cancerfonden har de lyckats samla in 145 miljoner kronor till svensk cancerforskning - forskning som bidrar till att färre drabbas och fler överlever cancer.

– Utan bidrag skulle det inte vara mycket till cancerforskning i Sverige. Då skulle vi ligga på en väldigt låg nivå. Cancerforskningen är beroende av alla bidrag som privatpersoner och företag ger, säger Anna Karlsson, specialistläkare och professor inom klinisk mikrobiologi och vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden. 

Uppleva cancer på nära håll

Leo Razzak, en av Cancerfondens ambassadörer, har själv upplevt cancer på nära håll när hans pappa Raton drabbades av sjukdomen. Leo berättar att det är svårt att beskriva hur det känns. Det är som att livet vänds upp och ner, förklarar han. 

– Tack vare forskningen känner jag verkligen att vi har fått möjlighet till ytterligare ett liv. Utan den så hade vi med största sannolikhet inte kommit ut med samma resultat. Därför är pengarna till forskningen så viktig, säger Leo Razzak. 

"Vi forskar för livet"

Anna Karlsson brinner för nya upptäckter. Det kan ofta vara väldigt små upptäckter, men som hon själv uttrycker det drivs hon starkt av känslan att kunna bidra med pusselbitar till den stora helheten.

– Cancerforskning är viktig för att livet är viktigt. Vi forskar för livet. Och ingenting är väl viktigare än det? säger Anna Karlsson.


Filmen är framtagen av Skandia i samarbete med Cancerfonden och visar vilka upptäckter och framsteg som forskningen har gjort sedan Cancerfonden grundades på 50-talet. 

För att läsa mer om vårt samarbete med Skandia, och hur du kan bidra i kampen mot cancer genom att bli sparare i Skandia Cancerfonden, klicka på länken: Skandia Cancerfonden