Cancerfonden i Almedalen 2018

Kom och träffa oss i Almedalen för att diskutera cancerforskning, cancervård och cancerprevention. I år lyfter vi särskilt vikten av hälsosamma levnadsvanor för att minska risken att drabbas av cancer. Nedan hittar du alla seminarium och event där Cancerfonden deltar.

Har du frågor eller vill träffa oss i Almedalen kontakta:

Jenny Lilljeqvist, pressekreterare Cancerfonden

Telefon: 0708-188 255

Mejl: jenny.lilljeqvist@cancerfonden.se

Hållbar och jämlik hälsa – hur använder vi morgondagens möjligheter redan i dag? 

EY

Alarmerande rapporter visar att hälso- och sjukvården präglas av hälsoklyftor och skenande kostnader. Samtidigt finns det en mängd outnyttjade lösningar inom välfärdsteknologi och modern beteendevetenskap. Hur får vi hälso- och sjukvården att förstå att morgondagens verktyg är tillgängliga i dag? 

Medverkande: 

 • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden
 • Irene Svenonius, finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting
 • Anders Ekholm, vd, Institutet för framtidsstudier
 • Daniel Brämhagen, Executive Director, EY

Tid och plats:

Måndag 2 juli kl: 16.00-16.55, Clarion Hotel Wisby (Kopparsalen), Strandgatan 6

Läs mer 

Är frukosten vägen till en bättre hälsa? 

Cancerfonden och ICA Gruppen

Det sammanfattade kunskapsläget visar att hälsosamma matvanor minskar risken för att insjukna i cancer. Så mycket som en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Under seminariet kommer vi belysa några exempel på hur ICA redan genom ett samarbete med barnläkare på Region Halland börjat agera för bättre matvanor och hur Cancerfonden arbetar med att öka kunskapsspridningen.

Medverkande:

 • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden
 • Maximillian Lundin, kock och driver The Plant (vegansk restaurangkedja)
 • Katarina Bälter, docent på KI och professor i folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola
 • Lovisa Sjögren, disputerad barnläkare, Barnkliniken Region Halland
 • Dag Larsson, (S), ordförande för Sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Anders Svensson, vd, ICA Sverige
 • Gerda Nilsson Tjernström, verksamhetschef, Generation Pep
 • Leo Razzak, moderator och Cancerfondens ambassadör

Tid och plats:

Tisdag 3 juli, kl: 07.45-08.45, Hästgatan 10 (innergården) 

Läs mer

Ökad fysisk aktivitet för bättre hälsa 

Cancerfonden och Skandia

Enligt forskningen kan en tredjedel av alla cancerfall undvikas genom hälsosamma levnadsvanor. Trots det rör vi oss allt mindre i dag. 

Under en timme sätter vi fysisk aktivitet i fokus och diskuterar kopplingen mellan fysisk aktivitet och sjukdomsförebyggande. Den senaste tiden har arbetsgivarens ansvar för att värna sina arbetstagares hälsa ökat. Samtidigt ser vi att det saknas engagemang från politiker för att höja kunskapsnivån. Under seminariet presenteras även en ny undersökning av Demoskop kring allmänhetens kunskap om kopplingen mellan fysisk aktivitet och cancer.

Medverkande:

 • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden
 • Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia
 • Pamela Alselind, chefredaktör för Topphälsa, författare och Cancerfondens ambassadör
 • Paul Svensson, kock och Cancerfondens ambassadör
 • Agneta Karlsson, (S), Statssekreterare, Socialdepartementet
 • Camilla Waltersson Grönvall, (M), socialpolitisk talesperson
 • Ulrica Sundholm, moderator 

Tid och plats:

Tisdag 3 juli kl: 13.45–14.45 i Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3

Läs mer

Almedalsloppet 2018 

Cancerfonden och Skandia

Enligt WHO kan en tredjedel av alla cancerfall undvikas genom hälsosamma levnadsvanor. Fysisk aktivitet är en viktig faktor som minskar risken för att drabbas av sjukrommen. Spring eller gå 4,2 kilometer med Cancerfonden och Skandia under Almedalsloppet. Bidra till svensk cancerforskning! Anmälningsavgiften går oavkortat till Cancerfonden.

Tid och plats:

Onsdag 4 juli kl: 08.00 Start vid Skandias Trädgård, Tage Cervins gata 3

Läs mer

Sjukvården måste bli redo för framtidens medicin 

LIF (de forskande läkemedelsföretagen) och Dagens Nyheter

Medicinsk forskning har aldrig varit lika intensiv som nu. Nya behandlingsprinciper som cell- och genterapi kan i grunden förändra sjukvården. Det för med sig stora utmaningar för vårdsektorn, och en diskussion behövs kring hur svenska patienter ska kunna få ta del av forskningsgenombrotten.

Medverkande:

 • Klas Kärre, ordförande, Cancerfondens forskningsnämnd
 • Anne-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Anders Blanck, vd, LIF – de forskande läkemedelsföretagen 
 • Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuro
 • Jonas Andersson, (L), VGR
 • Marie Morell, (M), Östergötland
 • Dag Larsson, (S), Stockholm
 • Anders Henriksson, (S), Kalmar samt SK

Tid och plats:

Torsdag 5 juli kl: 10.45-11.30 i Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4

Läs mer