Ansök om stöd för nordisk forskning

Vill du som forskare ansöka om stöd för nordisk forskning gällande vissa tobaksprodukter samt socioekonomiska ojämlikheter och cancer? Just nu erbjuder Nordic Cancer Union den möjligheten.

Nordic Cancer Union, NCU, är ett samarbetsorgan för de nordiska cancerorganisationerna som Cancerfonden är en del av. Ett av organisationens uppdrag är att stimulera och finansiera samverkande cancerforskning inom de nordiska länderna, och i projekten behöver forskare från minst två nordiska länder vara involverade.

Fokus på bruk av vissa tobaksprodukter 

Tanken är att projektet eller projekten ska ge insikt om förekomsten av exempelvis rökfri tobak, snus, tuggtobak och e-cigaretter i norden. Särskilt fokus ligger på tobaksanvändning och attraktion, främst bland barn och unga med syfte att föreslå rekommendationer för en gemensam NCU-policy på området. 

Projektet kan omfatta analys av exempelvis ökad risk för cancer, betydelsen av marknadsföring och förpackning. Vilken betydelse har förpackningen? Och hur påverkar paketeringen användning? 

Läs mer om projektet 

Socioekonomiska ojämlikheter och cancer

I detta projekt ligger fokus på att öka kunskapen om socioekonomisk ojämlikhet, för att förebygga och erbjuda bättre och mer jämlik cancervård. Detta arbete kan göra det möjligt för de nordiska länderna att samarbeta på ett bättre sätt och utveckla informationsmaterial och strategier som kan användas nationellt. 

Teman för projekten kan vara trösklar för att delta i screeningprogram bland migranter, hantering av socioekonomiska ojämlikheter inom ramen för standardiserade vådförlopp eller ojämlikheter i deltagandet i kliniska studier. 

Läs mer om projektet


Sista ansökningsdag är 2 september 2019 kl.15:00. Har du frågor gällande ansökningarna är du välkommen att kontakta Anne Mette Bak.

Mejl: amb@cancer.dk
Telefon: +45 35 25 72 57

Ansök här