Rökning och cancer

Minska risken för cancer genom att sluta röka

Minska risken för cancer genom att sluta röka

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Att inte röka är därför det bästa sättet att minska sin risk att få cancer. Det är aldrig för sent att sluta, cancerrisken minskar allt eftersom tiden går efter rökstoppet.

Fakta

 • De flesta börjar röka i tonåren och varje år börjar tiotusentals ungdomar att röka.
 • Trots att rökningens risker är väl kända röker 6 procent i den vuxna befolkningen i Sverige dagligen.
 • Rökning är ett ojämlikt hälsoproblem. Bland personer med hög utbildning röker 2 procent och bland personer med låg utbildning 12 procent.
 • Mer än varannan rökare dör av sin rökning.

Därför ska du sluta röka

Rökning beräknas orsaka 90 procent av all lungcancer. Men risken ökar också för ytterligare sex cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar och KOL.

Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7000 olika ämnen. Många av dessa har kända skadeeffekter på människokroppen. Ett 70-tal kan orsaka cancer. Den som röker får själv i sig en fjärdedel av röken. Resten andas ut och sprids vilket gör personer i omgivningen till passiva rökare.

I takt med att färre röker har insjuknandet och dödsfallen på grund av rökning minskat. Men fortfarande insjuknar 6 000 personer i Sverige i cancersjukdomar som följd av rökning.

Det är fler liv än trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans.

Men risken ökar också för andra cancerformer:

Passiv rökning och lungcancer

Passiv rökning, även kallad miljötobaksrök, under en längre period innebär samma hälsorisker som för rökaren. Varje år beräknas passiv rökning orsaka mellan fem och tio lungcancerfall och cirka 400 sjukdomsfall i hjärt- eller kärlsjukdom.

Rökfritt Sverige 2025

Under 2005 ratificerade Sverige WHO:s tobakskonvention som handlar om hur världens länder kan skydda barn och vuxna mot att skadas och dö av tobak.

Cancerfonden anser att den svenska tobakspolitiken – som ett minimum – bör svara upp mot tobakskonventionen och att det ska utarbetas en realistisk plan för att nå målet att fasa ut tobaksrökningen i människors liv.

Ta reda på hur vi kan skapa ett rökfritt samhälle: Rökfritt Sverige 2025 – kommer vi lyckas?

Illustration mobiltelefon med test

Kolla risken på 5 minuter

Det här testet är för dig som vill veta mer om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer.

Starta testet

Hög dödlighet bland rökare

Mer än varannan rökare dör av sin rökning. I snitt förlorar varje rökare tio år av sitt liv. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 12 000 personer avlider på grund av rökning varje år, varav 5 200 dödsfall är kopplade till cancer.

Det innebär att rökningen står för mer än vart tionde dödsfall hos personer i Sverige. Förutom att avlida i en cancersjukdom innebär rökning stor risk att dö av

 • hjärtinfarkt
 • stroke
 • eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Trots att rökningens risker är väl kända röker 6 procent i den vuxna befolkningen i Sverige dagligen. Rökningen har dock minskat under de senaste decennierna, särskilt bland män. På 1960-talet rökte hälften av alla män. Sedan dess har andelen rökande män minskat successivt för att i dag vara 6 procent.

Lika många män som kvinnor röker

Kvinnor rökte som mest på 1970-talet, då ungefär var tredje kvinna var dagligrökare. Under 1980-talet minskade rökningen även bland kvinnor och i dag röker lika många kvinnor som män, 6 procent. 

Den ökande andelen kvinnliga rökare under 1960- och 1970-talen har lett till att kvinnor i större utsträckning får sjukdomar som tidigare betraktades som typiskt manliga. Dit hör lungcancer, hjärtinfarkt och stroke.

Medan lungcancerfallen minskar hos män ökar de hos kvinnor. Och sedan ett tiotal år avlider fler kvinnor i Sverige av lungcancer än av bröstcancer.

Nikotinet gör det svårt att sluta röka

Orsaken till att så många röker trots att de känner till riskerna beror bland annat på att nikotinet i tobaken är en starkt beroendeframkallande drog. Har man väl blivit beroende är det svårt att sluta.

 • De flesta börjar röka i tonåren och varje år börjar tiotusentals ungdomar att röka.
 • Den som börjar då löper tre gånger större risk än andra att dö mellan 35 och 69 år.
 • Den som börjar i högre ålder utsätter sig för dubbelt så stor risk för tidig död som icke-rökaren.

Läs mer om snus

Får det lov att vara en flamingo?

I många butiker har väggen bakom kassan reserverats för tobak. Den bästa platsen marknadsför den mest ohälsosamma produkten. Se vad som händer om man byter ut tobak mot något oväntat

Läs mer om experimentet

Så blir du rökfri

 • Förbered ditt rökstopp i god tid. Bestäm ett datum 1-3 veckor framåt i tiden när du vill sluta röka.
 • Försök ändra dina vanor under tiden. Till exempel kan du röka på andra tider eller andra platser än du brukar och hoppa över någon cigarett eller snus ibland.
 • Sluta helt på stoppdagen och gör dig av med all tobak.
 • Ät regelbundet och var fysiskt aktiv.
 • Behöver du hjälp med tobaksavvänjning, vänd dig till Sluta Röka-linjen eller till din vårdcentral.
 • Besök 1177 om du vill ha hjälp att sluta röka.

Sluta röka-linjen

 • Alla som ringer till Sluta röka-linjen får individuella råd av specialutbildade rökavvänjare. De berättar till exempel hur du kan gå till väga för att sluta röka. Telefonlinjen är också öppen för alla som behöver akut stöd när nikotinbegäret sätter in.
 • Ring 020-84 00 00
 • Läs mer på slutarokalinjen.org. Där finns också en sluta-röka-logg där människor som har eller ska sluta röka eller snusa berättar för och ger stöd till varandra.

Så påverkar Cancerfonden folkhälsopolitiken

Vi väljer själva hur vi ska leva våra liv. Men politikens uppgift är att skapa förutsättningar för alla att kunna leva hälsosamt. Vi arbetar för att påverka folkhälsopolitiken, så att färre drabbas av cancer.

Varför är det viktigt för Cancerfonden att fortsätta lyfta kopplingen mellan rökning och cancer som ju många känner till idag?

Trots att rökningen minskat i omfattning de senaste 40 åren lockas varje år 10 000-tals ungdomar att börja röka.

Många av dem fortsätter i vuxen ålder och utsätter sig därmed för mycket hög risk att drabbas av lungcancer och andra lungrelaterade sjukdomar.

Både av omsorg om enskilda individer och ur ett folkhälsoperspektiv är det angeläget att minska och på sikt helt få bort användningen av tobaksprodukter. 

Vilka politiska åtgärder är viktiga för att minska antalet rökare?

Cancerfonden föreslår att

 • en konkret handlingsplan med tydliga delmål för ett rökfritt Sverige 2025 tas fram
 • regelbundna och betydande höjningar av tobaksskatten genomförs
 • tobaksförpackningar utformas neutralt och utan logotyper
 • exponeringsförbud införs – tobaksförpackningar ska inte synas i butik
 • regleringen av e-cigaretter ligger i linje med lagstiftningen för cigaretter och gäller e-cigaretter med och utan nikotin

Läs mer i vårt intressepoliska program


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.