Den dramatiska ökningen hänger framför allt samman med våra solvanor.
Livsstil
Publicerad
23 jan 2015

"Skydda unga från att bränna sig"

Cancerfonden anser att det krävs åtgärder på samhällsnivå för att stoppa det ökande antalet hudcancerfall. Tidig upptäckt är avgörande för att minska dödligheten i hudcancer.

Ladda ner vårt Intressepolitiska program

Hudcancer är den diagnosgrupp som ökar snabbast i Sverige. Över 600 personer dör varje år i hudcancer, de flesta i malignt melanom. Sambandet mellan UV-strålningen från solen och solarier och malignt melanom och andra former av hudcancer är tydlig. Majoriteten av all hudcancer anses bero på skadlig UV-strålning.

Cancerfonden föreslår att:

  • Informationsinsatser för bättre solvanor genomförs regelbundet.
  • Alla landsting slopar remisskrav för hudkontroller på specialistklinik.
  • En 18-årsgräns för solariesolande införs.
  • Kommuner upphör att driva solarier för kosmetiskt bruk.

Den dramatiska ökningen hänger framför allt samman med våra solvanor. Att vara brunbränd har länge varit ett starkt skönhetsideal och utlandsresor till soliga och varma länder är allmänt förekommande. Marknaden för solarier är dessutom helt oreglerad, exempelvis saknas det åldersgräns för solariesolande. Nästan en tredjedel av landets kommuner driver i dag solarier i offentligt ägda bad- och idrottsanläggningar.

Det är extra viktigt att skydda barn från att bränna sig eftersom brännskador av UV-strålning i barn och ungdomsåren visat sig öka risken för malignt melanom. Genom att införa en 18-årsgräns för solariesolande skyddas barn och ungdomar från att bränna sig i unga år. Kommuner och andra offentliga institutioner ska inte heller driva solarier annat än i medicinskt syfte. På sikt bör solarier för kosmetiskt bruk fasas ut helt från samhället eftersom de är cancerframkallande.

Om hudcancer upptäcks på ett tidigt stadium är prognosen för en framgångsrik behandling god. Sjukvården måste säkerställa förutsättningar för att upptäcka hudcancer tidigt. Därför bör krav på remiss för att få komma till specialistmottagning avskaffas.