Foto: Melker Dahlstrand

Laboratorier granskas – försämrad kvalitet på cellprover

De senaste åren har antalet kvinnor som fått livmoderhalscancer ökat i Sverige. Nu visar en ny genomgång att det är fler som insjuknat trots att de fått besked att deras senaste cellprov varit normalt. En handlingsplan har tagits fram för att öka tillförlitligheten - och att gå och ta sitt cellprov är fortfarande det bästa sättet att minska risken för livmoderhalscancer. 

I Sverige kallas kvinnor till regelbundna cellprovskontroller för att minska risken för livmoderhalscancer. Den här screeningen har varit framgångsrik och räddat många kvinnor från att insjukna och dö i sjukdomen. Men nu insjuknar fler, vilket uppmärksammades i senaste Cancerfondsrapporten. Under flera decennier har knappt 500 personer drabbats varje år, men de senaste åren har siffan stigit med nästan 20 procent. 

Varför fler får livmoderhalscancer är fortfarande inte klarlagt, men nu publicerar Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention en genomgång som visar att fler kvinnor som fått besked om att deras prov varit normalt ändå har insjuknat i cancer under åren 2014-2015. Det kan innebära att vissa kvinnor kommer att få en ny kallelse för att ta om sitt prov. Det säger professor Joakim Dillner, ansvarig för kvalitetsregistret, till Läkartidningen.    

"Fortsätt gå på kontrollerna"

– Det här är allvarligt, och självklart inte acceptabelt. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det bästa du kan göra för att minska risken att drabbas är att fortsätta att gå på kontrollerna när du blir kallad, kommenterar Ulrica Sundholm, enhetschef för vård och stöd på Cancerfonden.  

Nu ska alla laboratorier granskas för att reda ut vad som ligger bakom den försämrade kvaliteten. Den här genomlysningen väntas vara klar i september. 

– Det är bra att man nu tagit fram en handlingsplan och att man jobbar vidare med vården och laboratorierna för att gå till botten med vad som brister i hanteringen, säger Ulrica Sundholm. 

Screeningprogrammet håller just nu på att förändras. De rutiner som är på väg att införas, framför allt test för HPV (det virus som ligger bakom de flesta fallen) väntas öka effektiviteten. Att ta sina cellprover har tidigare minskat risken att insjukna med 90 procent. I och med den nu uppdagade försämringen ligger siffran på 88 procent. Med de fullt genomförda förändringarna är förhoppningen att risken ska minska med hela 95 procent. 

Men vad ska kvinnor göra nu, om de oroar sig för att de kan ha fått ett felaktigt besked om det senaste cellprovet?

– Det är fortfarande de som inte går på sina kontroller som har störst risk att drabbas av livmoderhalscancer, men om du är orolig ska du kontakta vården. Tveka inte att höra av dig till din gynekolog eller barnmorska, säger Ulrica Sundholm.