Jobb
Publicerad
24 sep 2020

Intressepolitiskt sakkunnig prevention

Vill du vara med och påverka folkhälsopolitiken för att färre ska drabbas av cancer? Cancerfonden söker dig som vill driva politiskt påverkansarbete och tillsammans med oss göra skillnad.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, påverkansarbete och kunskapsspridning. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har vi delat ut närmare 11 miljarder kronor till svensk cancerforskning.  

Forskning visar att minst en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas. Därför satsar Cancerfonden på området prevention för att påverka politiken och bidra till att höja kunskapen om levnadsvanor och kopplingen till cancer. Vill du vara med oss i vårt viktiga arbete?

Om tjänsten

Som Intressepolitiskt sakkunnig Prevention driver och utvecklar du Cancerfondens intressepolitiska arbete genom påverkansarbete, opinionsbildning och nätverkande. Med utgångspunkt i Cancerfondens intressepolitiska program ansvarar du för att strategiskt och operativt utveckla det intressepolitiska arbetet och driva Cancerfondens prioriterade folkhälsopolitiska frågor. 

Du säkerställer att Cancerfonden är en aktiv röst i den folkhälsopolitiska debatten genom att nätverka och bygga relationer för att frågorna ska få genomslag. Du träffar regelbundet relevanta intressenter inom riksdag och regering, myndigheter, regioner och ideella organisationer. En annan viktig del i rollen är att analysera relevant dagsaktuell politik, ta fram underlag samt bistå med expertkunskaper inom främst folkhälsopolitiska frågor.

Tjänsten är placerad på enheten Prevention och du rapporterar till enhetschefen. Enheten består av fem medarbetare och du ingår även i ett tvärfunktionellt team med kollegor från Press och PR och Content på Cancerfonden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Driva Cancerfondens prioriterade frågor inom folkhälsopolitiken gentemot politiker och beslutsfattare
 • Ta fram strategier och handlingsplaner kring det politiska påverkansarbetet
 • Skapa kontaktytor och samverka med relevanta beslutsfattare och organisationer för att driva Cancerfondens intressepolitiska frågor gällande prevention
 • Agera expert på området internt och externt
 • Skriva och ta fram relevanta underlag som t.ex. remissvar, mötesunderlag, omvärldsanalyser och underlag till generalsekreteraren
 • Omvärldsbevakning

Om dig

 • Flerårig arbetslivserfarenhet av politiskt påverkansarbete t.ex. inom politiken, ideell sektor eller intresseorganisation
 • Mycket god kunskap om svensk inrikespolitik och de politiska processerna
 • Relevant akademisk utbildning inom statsvetenskap, folkhälsovetenskap eller motsvarande

Personliga egenskaper

 • Intresse för folkhälsopolitiska frågor och politik
 • Duktig relations- och nätverksbyggare
 • Stort nätverk bland beslutsfattare
 • Duktig skribent
 • Driven
 • Noggrann
 • Självständig och initiativrik
 • God samarbetsförmåga och bra lagspelare

Att arbeta på Cancerfonden

Vi är engagerade, nytänkande och tar tillsammans ansvar för att snabbare nå vår vision - att besegra cancer. Cancerfonden erbjuder träningsmöjligheter på arbetstid, möjligheten till promenadmöten, förmånliga friskvårdserbjudanden och kunskapshöjande aktiviteter inom hälsa. Cancerfonden värderar en balans mellan arbete och fritid och tillämpar målstyrd arbetstid. Cancerfonden är en rökfri arbetsplats.

Tjänsten är en tillsvidareanställning (100 %) efter 6 månaders provanställning och med placering på Cancerfondens huvudkontor i Stockholm. Under rådande pandemi arbetar samtliga medarbetare som regel hemifrån så länge rekommendation om hemarbete kvarstår. Tillträde så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

I denna rekrytering samarbetar vi med Brightness Executive Search. För mer information kontakta Anna-Karin Engvall, tfn 0707-323007 alt e-post: ake@brightness.se. Ansökningar tas emot via Brightness på denna länk.  

Varmt välkommen med din ansökan redan idag och senast den 11 oktober. Intervjuer kommer att ske löpande. 

Har du frågor om hur det är att arbeta på Cancerfonden och området prevention ring gärna: Simon Holmesson, Intressepolitiskt sakkunnig, 08-677 10 35 för mer information (ej rekryterande chef eller ansvarig för rekrytering).