Jobb
Publicerad
9 mar 2018

Head of Content

I rollen som Head of Content leder du strategiskt och operativt arbetet med kommunikation i Cancerfondens egna kanaler och i sociala medier.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att komma närmare visionen arbetar vi med forskningsfinansiering, påverkansarbete och kunskapsspridning. Cancerfonden får inget statligt stöld utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har vi delat ut närmare 10 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Vill du vara med oss i detta viktiga arbete?

I rollen som Head of Content leder du strategiskt och operativt arbetet med kommunikation i Cancerfondens egna kanaler och i sociala medier. Du är navet kring hur opinion, kunskapsspridning och insamlingskampanjer skapar engagemang hos våra målgrupper och leder verksamheten mot uppsatta mål och KPI:er. Du har även ansvar för att skapa innehållsstrategi och riktlinjer samt samordna kanaloberoende och värdeskapande innehåll för ex webbplats, sociala medier, medlemstidning och e- nyhetsbrev.

Du är en nyckelperson i att driva utvecklingen mot digitalt och datadrivet kommunikationsarbete tillsammans med ditt team med 8 redaktörer/innehållsproducenter. I detta har du också ett nära samarbete tillsammans med produktägare cancerfonden.se och ansvarig digital marknadsföring. Du rapporterar till Chef för Kommunikation och Marknad. Du samverkar även med medarbetare inom bl a PR/press, marknadsföring och insamling samt opinionsbildning för att bidra till att skapa en sammanhållen kommunikation. I övrigt innefattar rollen bland annat:

 • Personalledning inklusive att säkerställa att rätt och uppdaterad kompetens finns i teamet för att stötta organisationen på bästa möjliga sätt.
 • Planera, koordinera och genomför aktiviteter i linje med Cancerfondens prioriterade frågor och övriga arbete samt säkerställa tonalitet, format, kvalitet och publicering i enlighet med varumärkes-och kommunikationsstrategi.
 • Ansvarar för, tillsammans med produktägare sajt och digital marknadsförare, att sätta upp relevanta KPI:er för digitalt innehåll.
 • Ansvar för att det finns en tydlig koppling mellan det strategiska och det operativa arbetet inom området samt att all kommunikation bygger på insikter om målgruppernas behov och beteende.
 • Säkerställer att innehåll publiceras och promotas i tänkta kanalerna samt att teamet fångar upp/besvarar aktiviteter i sociala medier.
 • Initiera samt fånga upp och realisera contentidéer som berättare och medarbetare i organisationen föreslår.
 • Samla in, analysera och presentera internt hur innehållet sprids och används samt kontinuerligt hålla sig uppdaterad och informera om bästa praxis inom området.
 • Utbilda och stötta övriga organisationen med expertis om de olika formatens samverkan i de digitala kanalerna.

Vi söker dig som har flera års erfarenhet från redaktionellt arbete och med mycket god kunskap om kommunikation i det digitala landskapet. Du har erfarenhet av budget och personalledning och är van att leda och sätta struktur för arbetsgrupper inom området, samt:

 • Har mycket goda kunskaper i det svenska språket och har en god känsla för formgivning.
 • Har erfarenhet av marknadsföring i sociala medier inklusive utvärdering (Google Analytics) samt förståelse för konverteringsoptimering ex A/B testning och SEO
 • Högskoleutbildning som journalist, statsvetare, strategisk kommunikatör eller liknande.

Dessutom förväntar vi oss att du:

 • Är självgående med ett processorienterat och metodiskt arbetssätt.
 • Är coachande, samverkande och pedagogisk - bidrar gärna med din kunskap till andra.
 • Är engagerad och bidrar till ett positivt och innovativt klimat som främjar utveckling.
 • Har mod att utmana etablerade tankesätt och med en uthållig och konstruktiv inställning som identifiera möjligheter snarare än hinder.
 • Kan utvärdera, kalkylera och minimera risker samt bidra med gott omdöme i strategiska beslut.

Tjänsten är en tillsvidareanställning (100 %) efter 6 månaders provanställning och med placering på Cancerfondens huvudkontor i centrala Stockholm. Tillträde så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Cancerfonden är en rökfri arbetsplats.

I denna rekrytering samarbetar vi med Harvey Nash, skica din ansökan senast 25 mars, intervjuer sker löpande.

Vänligen ansök här 

Vid eventuella frågor kontakta Sonnica Frändberg, Harvey Nash på 073 095 71 02