Jobb
Publicerad
30 jan 2019

Enhetschef Marknad

För att öka engagemanget och givarviljan samt hjälpa oss i resan mot ett datadrivet marknadsteam -söker vi nu en Enhetschef Marknad. Vill du vara med oss i vårt viktiga arbete?

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, påverkansarbete och kunskapsspridning. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har vi delat ut närmare 10 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Vi fortsätter att utmana oss själva och vårt nuvarande mål är att dela ut 1 miljard kronor årligen till forskning. För att lyckas med det måste vi öka vår insamling. Vi ser potentialen i att öka givarviljan och behöver dig som kan bidra till att stärka förtroendet för Cancerfondens varumärke samt öka synligheten och engagemanget genom datadriven kommunikation. Cancerfonden har även det viktiga uppdraget att sprida kunskap om cancer och forskningens framsteg och utmaningar. Forskning visar att minst en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas. Därför kommer vi att satsa på området prevention för att bidra till att höja kunskapen om levnadsvanor och kopplingen till cancer. Vill du vara med oss i vårt viktiga arbete?

I denna nya roll som enhetschef Marknad har du övergripande ansvar för att driva och utveckla Cancerfondens kampanjer mot uppsatta mål – såväl inom insamling som kunskapsspridning. Du ansvarar vidare för att utveckla och stärka varumärket Cancerfonden och dess undervarumärken (ex Rosa Bandet) i linje med ny visuell identitet och varumärkesplattform. I rollen ansvarar du bl a för:

  • Personalledning av två kampanjprojektledare, en projektledare insamlingskommunikation, en varumärkesansvarig samt en ansvarig för digital marknadsföring.
  • Övergripande planering och budget, utveckling och förnyelse av koncept och målgruppsanpassad kommunikation. Arbetet sker i samarbete med externa byråer och interna intressenter inom content, press/PR, sponsring, insamling m fl.
  • Säkerställa effektiv och integrerad implementering av aktiviteter med 360-tänk, inklusive mediestrategi samt övergripande ansvar för kanalval, medieköp och mediesamarbeten.
  • Övergripande ansvar för aktivitets- och kampanjanalys och optimering samt för rapportering och interninformation av planer och utfall.
  • Medverkar i marknads- och kommunikationsledningen (med enhetschef Press & PR, enhetschef Content) samt rapporterar till Chef Kommunikation- och marknad.

Vi söker dig som har flera års erfarenhet och en bredd som marknadsansvarig/chef. Du är van att jobba tvärfunktionellt och integrerat samt att leda grupper utifrån mål och behov. I övrigt ser vi även att du: 

  • Är en drivande, strukturerad och resultatorienterad ledare – van att hantera större marknads- och strategiprojekt och kampanjer – inklusive budget – samt leda team.
  • Är insiktsdriven och har kunskap om alla marknadsföringsdiscipliner med tyngd på digital marknadsföring och datadriven kommunikation. Du har förmåga att skapa och optimera kreativ, nytänkande och värdeskapande kommunikation utifrån målgruppens behov.
  • Är professionell och kostnadsmedveten med erfarenhet av upphandling och kravställning mot medie- och kommunikationsbyråer.
  • Är utåtriktad, samarbetsorienterad, trygg och prestigelös med ett gott omdöme.
  • Har högskoleutbildning eller motsvarande inom t ex marknadsföring/kommunikation.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av kommersiella tjänste- och matrisorganisationer, arbete på kommunikationsbyrå eller arbete inom ideell sektor/insamling. 

På Cancerfonden visar vi respekt och förtroende för varandra. Vi är engagerade, nytänkande och tar tillsammans ansvar för att snabbare nå vår vision – att besegra cancer. Cancerfonden är en rökfri arbetsplats.

Tjänsten är en tillsvidareanställning (100 %) efter 6 månaders provanställning och med placering på Cancerfondens huvudkontor i Stockholm. Tillträde så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

I denna rekrytering samarbetar vi med Harvey Nash. Vänligen ansök via www.harveynash.se senast 11/2. Intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor kontakta Cicki Birgersson på 070 335 99 78.