Intressepolitiskt program 2019

Här visar vi på de allvarligaste bristerna inom forskning, prevention och vården, men också på åtgärder som kan driva utvecklingen åt rätt håll. Läs och bli inspirerad.

Intressepolitiskt program 2019

Här visar vi på de allvarligaste bristerna inom forskning, prevention och vården, men också på åtgärder som kan driva utvecklingen åt rätt håll. Läs och bli inspirerad.Forskare i laboratorium.

Cancerforskning räddar liv

Forskningens framsteg leder till nya möjligheter att förebygga, diagnostisera och behandla cancer. Men nydanande forskning kan inte kommenderas fram. Politikernas roll är att skapa gynnsamma förutsättningar.

Läs vad vi anser om forskning


Mamma och son äter frukt.

Prevention minskar cancerrisken

Prevention är en av samhället viktigast uppgifter för att minska antalet cancerfall. Minst en tredjedel av alla cancerdiagnoser kan undvikas med förebyggande åtgärder.

Läs vad vi anser om prevention


Sjuksköterska med patient.

Cancervård utifrån personen

Ett stort förändringsarbete har inletts men det återstår mycket arbete för att kunna erbjuda en jämlik och högkvalitativ cancervård som utgår från patienten.

Läs vad vi anser om vården

Läs hela Intressepolitiska programmet 2019