Skara on Line FOR LIFE

13 180 kr av 5 000 kr

Dans mot Cancer – Dance with hope Man räknar med att var tredje person i Sverige någon gång under sin livstid kommer att drabbas av en cancersjukdom och vi alla berörs. Vi vill nu dansa tillsammans med dig för alla drabbade och samtidigt stödja Cancerfonden. Under dagen kommer vi att få lära oss danser från två välkända ansikten: Maggie Gallagher och Charles Åkerblom Roskvist. Vi dansar i Viktoriaskolan i Skara lördagen den 6 oktober klockan 11.00-21.30. Pris: 350 kr, inklusive lunch och kvällsmacka. Anmälan skickas till anmalan@skaraonline.se och önskedanser till onskedanser@skaraonline.se senast den 14 september.

Startad av Solveig Ingolfsdottir

28 april 2018

Gåvor

Totalt insamlat

13 180 kr

Insamlingen är avslutad

Vi avslutar insamlingen FOR LIFE 2018 pga att ny insamlingen är startad "Skara on Line FOR LIFE 209"