Artist Against Cancer / Fight Cancer / cancerfighten.se

Startad av Artist Against Cancer / 27 augusti 2014

Insamlat

177 132 kr

Kvarstår till mål

0 kr

Mål

100 000 kr


Nedan ett meddelande från Cancerfonden:

Insamlingen Fight Against Cancer har samlat in över 176 000 kronor, vilket är oerhört betydelsefullt för oss.
Dock har det har kommit fram att en andel av insamlade medel har använts för att finansiera framtida insamlingsaktiviteter vilket strider mot våra riktlinjer. https://www.cancerfonden.se/stod-cancerfonden/starta-en-insamling . Det ser vi allvarligt på.

Vi har under en övergångsperiod tillsammans med insamlare på ett pragmatisk sätt arbetat på att slutföra insamlingen så att gåvorna som felaktigt återinvesterades kommer fram till ändamålet.

Med hänsyn till givarnas förtroende för Cancerfonden är vår bedömning att insamlingen bör avslutas.
Vi vill tacka alla er som har bidragit till insamlingen. Era gåvor räddar liv.

Vid frågor kring ovan, vänligen kontakta oss på insamlingar@cancerfonden.se

Cancerfonden

Gåvor