Mag-tarmkanal
Klinisk forskning
Uppsala universitet · 2016
Forskning
Sökande
Glimelius, Bengt
Lärosäte
Uppsala universitet
Institution
Inst f immunologi, genetik o patologi
Forskningsområde
Klinisk forskning
Diagnosgrupp
Mag-tarmkanal
Summa
2 000 000 kr

Förbättrad diagnostik, möjligheter bedöma prognosen, studera effekter av olika behandlingar och dess kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser vid tjock-och ändtarmscancer

Bakgrund

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste tumörformen i Sverige. Prognosen har succesivt förbättrats och våra studier under de senaste 35 åren har bidragit till dessa. Vi har genomfört ett stort antal behandlingsstudier både vid nydiagnostiserad cancer och vid återfall och kunnat visa bättre behandlingsresultat. Vi har också kunnat visa vilka nackdelar på kort och mycket lång sikt som behandlingarna kan ha. Även om resultaten blivit bättre återstår mycket forskning för att nå ännu bättre överlevnad och kunna minska konsekvenserna genom att välja rätt patient för rätt behandling.

Beskrivning

Att finna rätt behandling för patienterna med de mest avancerade ändtarmscancrarna (randomiserad multicenterstudie). Att optimera strålbehandlingen vid mellanavancerad rektalcancer och bedöma långsiktiga konsekvenser av strålbehandlingen (analys av randomiserade studier). Att finna bättre markörer för risk för återfall efter operation av tjocktarmscancer och förbättra tilläggsbehandlingen (register- och randomiserade studier). Att förbättra resultaten vid spridd cancer (randomiserade studier och markörstudier Optimera de kirurgiska behandlingarna. I registerstudier se resultaten i verkliga livet och identifiera förbättringspotentialer.

Mål

Vi har visat stora förbättringar avseende livslängd och livskvalitet för patienterna. Ett mycket besvärande problem, lokalrecidiv av rektalcancer har genom våra studier mer eller mindre försvunnit. Vi hoppas i en av de pågående studierna kunna förbättra långtidsöverlevnaden samtidigt som biverkningarna minskar. Vi hoppas också att överlevnaden kan förlängas vid spridd sjukdom och att en del av dessa patienter kan "botas". Vidare att möjligheten avgöra vilka patienter som är lämpliga för viss behandling ökar. Genom att förstå omfattningen av sena komplikationer efter strålbehandlingen kan vi bättre avgöra när nyttan överväger nackdelarna.