Mag-tarmkanal
Preklinisk forskning
Karolinska Institutet · 2016
Forskning
Sökande
Ohlsson, Rolf
Lärosäte
Karolinska Institutet
Institution
Inst f mikrobiologi, tumör- o cellbiologi (MTC)
Forskningsområde
Preklinisk forskning
Diagnosgrupp
Mag-tarmkanal
Summa
2 000 000 kr

Epigenetiska rubbningar och utvecklingen av cancer: Samspelet mellan kromatinets 3D struktur och cellkärnans arkitektur

Bakgrund

Epigenetiska tillstånd beskriver hur aktiviteten av arvsmassan kan stabilt nedärvas från en cell generation till en annan utan att direkt bero på den underliggande DNA sekvensen. Det kan handla om hur arvsmassan kemiskt modifieras, som exempelvis DNA metylering, eller om hur den packas i tre dimensioner. Denna packningsprocess, som reglerar arvsmassans tillgänglighet för faktorer som styr transkriptionsprocessen, är i symbios med cellkärnans arkitektur och undergår kontinuerliga förändringar under cellers mognadsprocesser. Tyvärr kan denna symbios rubbas med ofta förödande konsekvenser för cancerpatienten.

Beskrivning

Med denna ansökan söks medel för att förstå samspelet mellan cellkärnans arkitektur och arvsmassans epigenetiska tillstånd. Vi vet att detta är sannolikt avgörande för cancercellens förmåga att adaptera sig till olika miljöer samtidigt som mycket litet är känt om de bakomliggande mekanismerna. Denna försvårande omständighet beror på att har hitintills varit omöjligt att genomföra epigenetiska studier på en mycket liten population av maligna celler inom en primärtumör. Tack vare att vi har utvecklat tre helt nya tekniker som möjliggör analys av epigenetiska tillstånd till och med i enskilda celler, är den begärliga kunskapen inom räckhåll.

Mål

Vi har förväntningar om att vår forskning ska skapa nya genombrott i förståelsen av framför allt tjocktarmscancer och akut myeloid leukemi. Förutom att vi dessutom hoppas kunna identifiera mera generellt nya och viktiga principer för hur cancer utvecklas har vår forskning, tack vare vår teknikutveckling en enorm potential att skapa nya diagnosmetoder. Detta är möjligt eftersom epigenetiska tillstånd förutsäger arvsanlagens potential att bli aktiva eller inaktiva. Genom omfattande samarbete avser vi att identifiera viktiga epigenetiska förändringar i enskilda celler som ökar risken att få exempelvis metastas.