Hjärna och nervsystem
Preklinisk forskning
Uppsala universitet · 2016
Forskning
Sökande
Betsholtz, Christer
Lärosäte
Uppsala universitet
Institution
Inst f immunologi, genetik o patologi
Forskningsområde
Preklinisk forskning
Diagnosgrupp
Hjärna och nervsystem
Summa
2 250 000 kr

Glioblastom och blod-hjärnbarriären

Bakgrund

Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumör hus vuxna. Medelöverlevnaden efter diagnos är mindre än två år, och denna dåliga prognos ligger kvar på samma nivå idag som för 30 år sedan trots intensiv forskning och en påtagligt ökad förståelse av vilka genetiska förändringar som driver utvecklingen av denna tumörtyp. Glioblastom motstår konventionell cancerterapi som kirurgi, strålbehandling och cytostatikaterapi, framför allt genom sin extrema infiltrationsförmåga som gör det omöjligt att radikalt avlägsna eller bestråla den. Dessutom skyddar blod-hjärnbarriären tumörcellerna mot exponering av läkemedel.

Beskrivning

I projektet studerar vi hur glioblastom (GBM)-celler sprider sig i hjärnan. Vi använder oss av möss transplanterade med fluoroscerande GBM-celler, och vi studerar deras spridning med tekniker som gör hjärnan helt genomskinlig och möjliggör kartlägga den 3-dimensionella spridningen av tumörceller med avancerade mikroskop. Vi använder också molekylära profileringsmetoder is studier av hur GBM-celler påverkar blod-hjärnbarriären (BBB). Slutligt ska vi testa om en ny passage genom BBB som vi upptäckt och kartlagt de senaste åren kan användas för att få antikroppar i blodet att passera BBB och binda till GBM-celler.

Mål

Olika vägar har föreslagits för spridning av glioblastomceller i hjärnan. Vi hoppas kunna erhålla en detaljerad bild av detta förlopp i flera olika tumörmodeller och därigenom avgöra om det finns gemensamma spridningsvägar och spridningsmönster som skulle kunna indikera hur spridning kan blockeras. Vi hoppas också förstå om blod-hjärnbarriären är förändrad i glioblastom på ett sätt som möjliggör nya behandlingsstrategier. Vi hoppas också kunna lära oss om det paradoxalt nog kan visa sig vara lättare att nå glioblastomceller med stora terapeutiska antikroppar än med små kemiska och kroppsfrämmande läkemedelssubstanser.