Mag-tarmkanal
Preklinisk forskning
Karolinska Institutet · 2016
Forskning
Sökande
Taipale, Jussi
Lärosäte
Karolinska Institutet
Institution
Inst f biovetenskaper o näringslära
Forskningsområde
Preklinisk forskning
Diagnosgrupp
Mag-tarmkanal
Summa
2 000 000 kr

Celltillväxt

Bakgrund

Under de senaste trettio åren har det varit känt att närvaro och påverkan av tillväxtfaktorer krävs för att celler ska dela sig. Dessa tillväxtfaktorer aktiverar transkriptionsfaktorer som i sin tur stimulerar transkription av de gener som är nödvändiga för tillväxt och celldelning. Precis hur detta går till vet vi inte idag. Det är heller inte känt hur de olika organens tillväxt kontrolleras under embryogenesen så att de uppnår rätt storlek och kroppen får riktiga proportioner. Förståelse för dessa förlopp är ett av de viktigaste återstående målen inom utvecklingsbiologin.

Beskrivning

Målsättningen i det föreslagna forskningsprojektet är att fastställa hur tillväxtfaktorer driver cellcykeln. Med hjälp av funktionsgenomik och RNA-interferens (RNAi) har vi för avsikt att i första hand identifiera alla gener som är nödvändiga för celldelning. Utifrån detta vill vi sedan använda systembiologiska metoder for att identifiera målgener för tillväxtfaktorerna, samt identifiera de DNA-sekvenser uppströms eller nedströms om målgenerna som behövs för reglering av dessa. Genom att kombinera dessa resultat hoppas vi kunna identifiera de transkriptionsfaktorer som reglerar ovan nämnda gener.

Mål

Resultaten från det föreslagna forskningsprojektet kan avslöja vilka cellulära mekanismer som kontrollerar storlek och form på kroppens olika organ. När vi känner till de exakta mekanismerna bakom tillväxt och celldelning kan vi också förstå cancercellers okontrollerade tillväxt bättre och designa läkemedel som är riktade mot identifierade proteiner.