Forskning
Publicerad
13 aug 2015

Slutrapporter – vårdutvecklingsprojekt

Cancerfonden har sedan 1989 finansierat vårdutvecklingsprojekt vilka syftar till att utveckla, utvärdera och införa nya metoder inom cancervården. Varje projekt avslutas med en slutrapport, varav de senaste publiceras nedan. De tidigare rapporterna kan efterfrågas hos respektive projektledare: se Avslutade vårdutvecklingsprojekt.

 Att ge stöd till patienter och närstående under en existentiell kris. Fortbildning för personal i cancervård.
Av: Lisa Sand, Mariann Olsson och Peter strang, 2012-2013

 Liverpool Care Pathway för vård av döende (LPC). Kunskapsbaserad kvalitetsutveckling. 
Av: Carl Johan Fürst, 2007-2008

 Utveckling av strukturerade samtal med närstående till patienter inskrivna i den avancerade hemsjukvården.
Av: Maria Carlsson, 2009-2010

 Utarbetande av evidensbaserade lokala riktlinjer för antiemetikaprofylax och -behandling vid kemoterapi, radioterapi och avancerad cancersjukdom (PDF, 687 kB)
Av: Katarina Öhrling och Susanne Carlson Bennet, 2006-2008

 En ny struktur för PEG-verksamhet för förbättrad vård av cancerpatienter (PDF, 1MB)
Av: Jesper Lagergren, Pernilla Lagergren och Lena Martin, 2006-2007

 Multidisciplinärt samarbete med fokus på ökad patientsäkerhet i läkemedelshanteringen/användningen för cancerpatienter (PDF, 1MB)
Av: Barbro Norrström, Helena Ramström, Ing-Britt Cannerfelt, Helen Frid och Kim Roos, 2006-2007

 Identifikation och insatser för närstående med särskilda behov inom den palliativa vården: Systematisk prevention av långvarig psykisk sjuklighet (PDF, 1 MB)
Av: Carl Johan Fürst, Tove Bylund Grenklo, Unnur A Valdimarsdóttir, 2005-2007

 Vårdkedja för patienter med cancer i matstrupen (PDF, 5 MB)
Av: Jesper Lagergren, Pernilla Viklund, Eja Fridsta, 2003-2005

 Stöd till efterlevande som vårdats inom den avancerade hemsjukvården (PDF, 580 kB)
Av: Ingrid Nilsson och Maria Carlsson, 2002-2005

 Munhälsa hos cancerpatienter - en interventionsstudie av vårdpersonal och patienter (PDF, 3 MB)
Av: Gun Paulsson, Maria Hedman, Anna-Lena Mårts och Inger Wårdh, 2002-2004

 Psykologisk handledning av vårdare i cancersjukvården (PDF, 245 kB)
Av: Birgitta Berglöf, Pia Dellson och Stefan Bálint, 2002-2004

 Evidensbaserad omvårdnad för patienter som får strålbehandlling för cancer (PDF, 1 MB)
Av: Marianne Förars, Inger Öjerskog och Lillemor Lideborg, 2002-2003

 Förbättrad kvalitet för patienter med avancerad cancer genom ett undervisnings- och utbytesprogram (PDF, 495 kB)
Av: Carol Tishelman mfl, 2000-2002

 Barnfamiljen i cancervården (PDF, 1,6 MB)
Av: Margaretha Hedström i samarbete med Eva Elmberger och Christina Bolund, 1999-2001

 Kommunicera Mera - utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet (PDF, 1MB)
Av: Lena Sharp, 2008-2009

 Rehabiliteringsstege - ny modell för rehabilitering av huvud- och halspatienter (PDF, 2MB)
Av: Göran Laurell och Lena Sharp, 2004-2006

 Tidig individuell rehabilitering genom teamsamverkan till patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation (PDF, 685 Kb)
Av: Eva Johansson, Jeanette Winterling och Kerstin Hillborg, 2008-2009