Forskning
Publicerad
25 maj 2018

Rapportering av avslutat anslag

Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.

Rapporteringen görs i Nova senast den dag som finns angiven på kontraktet. Vid dispositionstidens slut skickas en påminnelse till anslagsmottagaren på den e-postadress som finns angiven i Nova. Efter inloggning i Nova visas formuläret som en ikon till vänster om det aktuella ärendet. (Se anvisningar nedan).

I de fall anslagen härrör från beslut fattade före november 2008, ber vi er kontakta Cancerfonden för närmare information och formulär forskning@cancerfonden.se.

 Anvisningar för anslagsmottagare (PDF)
 Anvisningar för administratörer (PDF)

Länk till Nova

Läs mer om Cancerfonden
Ansöknings- och beslutsdatum-Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.
Sök anslag för forskare-Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori.