Forskning
Publicerad
25 maj 2018

Rapportering av avslutat anslag

Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.

Om du ska rapportera dina tidigare anslag så är funktionen för närvarande inte möjlig, då Nova har stängt och rapporteringsfunktionen är under utveckling i vårt kommande system Fenix. Du behöver inte begära förlängd dispositionstid/uppskov att rapportera utan vi har ett generellt beslut att alla har en månad extra på sig att rapportera efter det att rapporteringsfunktionen finns åtkomlig i Fenix.

I de fall anslagen härrör från beslut fattade före november 2008, ber vi er kontakta Cancerfonden för närmare information och formulär forskning@cancerfonden.se.

 Anvisningar för anslagsmottagare (PDF)
 Anvisningar för administratörer (PDF)

Läs mer om Cancerfonden
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.
Ansöknings- och beslutsdatum-Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.