Forskning

Aktuella forskningsprojekt

Cancerfonden fattade 2018 beslut om att finansiera forskning för 606 miljoner kronor. Du kan söka på forskar- eller projektnamn eller sortera hela listan på exempelvis diagnos.

Projekt eller forskare

Diagnosområden

  Forskningsområden

   Lärosäten

    Projekt rörande: lymfom
    Forskningsprojekt
    490 miljoner
    Övriga anslag
    71 miljoner

    Övriga anslag för året

    Cancerfonden ger även anslag till forskartjänster, forskarmånader och planeringsgrupper för drygt 71 miljoner kronor under året.

    Vi ger inte upp

    Att besegra cancer kommer kräva enormt mycket av väldigt många. Tid och pengar. Forskare och givare. Engagemang, mod och en outtröttlig vilja.