Forskning

Aktuella forskningsprojekt

Cancerfonden fattade 2020 beslut om att finansiera forskning för 801 miljoner kronor. Vår projektdatabas är under utveckling och kommer uppdateras under hösten 2021. Du kan söka på forskar- eller projektnamn eller sortera hela listan på exempelvis diagnos på tidigare års beslut.

Projekt eller forskare

Diagnosområden

  Forskningsområden

   Lärosäten

    Projekt rörande: Lunga
    Forskningsprojekt
    490 miljoner
    Övriga anslag
    71 miljoner

    Övriga anslag för året

    Cancerfonden ger även anslag till forskartjänster, forskarmånader och planeringsgrupper för drygt 71 miljoner kronor under året.

    Vi ger inte upp

    Att besegra cancer kommer kräva enormt mycket av väldigt många. Tid och pengar. Forskare och givare. Engagemang, mod och en outtröttlig vilja.