Forsknings- och innovationsfinansiering

Den 12 april 2021 önskar vi dig välkommen till ett webbinarium med föreläsningar om möjligheter till forsknings-och innovationsfinansiering om ämnet prevention med särskilt fokus på cancer. Webbinariet anordnas i samarbete med Vinnova och Forte.

Webbinariet riktar sig i första hand till forskare och grants office, men alla intresserade är välkomna att anmäla sig!

Under det här webbinariet sätter vi fokus på finansiering av preventionsprojekt. Cancerfonden kommer informera om möjligheter till finansiering av forskning inom reguljära årliga utlysningar och genom särskild satsning på primärprevention.

Forte kommer presentera erbjudande om forskningsfinansiering inom sina öppna årliga utlysningar och inom ramen för särskilt regeringsuppdrag om folkhälsa.

Vinnova kommer berätta om möjligheter till finansiering av cancerforskning från EU och möjligheter att söka bidrag för forsknings-och innovationsprojekt från Vinnovas satsningar på precisionsmedicin och prevention.

Delta hemifrån - anmäl dig här

Webbinariet är kostnadsfritt och kommer att livestreamas, den 12 april 14:00-15:30. Du deltar från en dator, läsplatta eller smartphone med möjlighet att ställa frågor. Föreläsningarna spelas in och kommer i efterhand att skickas ut till alla anmälda.

 

Anmäl dig här

 

Program 12 april

  • 14:00: Introduktion
  • 14:05: Cancerfondens erbjudanden om finansiering av preventionsforskning. Klas Kärre, professor i molekylär immunologi, Karolinska institutet och Ordförande för Cancerfondens Forskningsnämnd.
  • 14:25: Vinnovas och EU:s satsningar på cancerforskning, prevention och precisionsmedicin. Nadine Schweizer, nationell kontaktpunkt Horisont Europa. Jonas Binnmyr, handläggare Vinnova.
  • 14.50: Fortes finansiering av preventionsforskning Olle Lundberg, Professor i Health Equity Studies och huvudsekreterare vid Forte.
  • 15:10: Panelsamtal
  • 15:25: Sammanfattning och avslutning