Öppet för ansökningar

Forskare som kan bidra till att besegra cancer är välkomna att lämna in sin ansökan om forskningsmedel fram till 2 maj 2022. Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden svarar på frågor om årets största ansökningsomgång.

Kvinna.
Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden.

Vilka medel kan man söka om just nu?

– Man kan söka projektmedel för all typ av forskning inom cancerområdet. Det är forskarna själva som ska formulera sina idéer och söka anslag för att genomföra dessa. Projektmedel är Cancerfondens största kategori men man kan nu också söka pengar för planeringsgrupper och forskarmånader för kliniskt verksamma.

– Just nu har vi också extra satsningar på preventionsforskning och strålbehandlingsforskning med fellowship för prevention och projektstöd för strålbehandling.

Vad är nytt i årets ansökningsomgång?

– Cancerfonden välkomnar som alltid ansökningar från alla områden av betydelse för cancer. Nu är vi särskilt tydliga med att vi välkomnar ansökningar inom folkhälsa, vårdvetenskap, kommunikations- och beteendevetenskap. Satsningen på fellowship för prevention är ett sätt att särskilt lyfta forskning om prevention av cancer.

Varför är det viktigt att få in ansökningar från olika vetenskapsområden?

– Det är viktigt att det görs framsteg inom alla områden som berör cancer. Betydelsen av kunskap om hur cancer uppstår, diagnostik och behandling är uppenbar och där finns många projekt som Cancerfonden finansierar.

– Men det finns andra områden av stor betydelse för att besegra cancer där Cancerfonden inte får så många ansökningar, till exempel inom beteendevetenskap och folkhälsovetenskap. Alla områden är viktiga och därför önskar Cancerfonden bra projektansökningar från alla vetenskapsområden.

– Strålbehandling är en grundbult i cancerbehandling men ändå har vi för få personer som forskar på det i Sverige. Med andra ord riskerar svensk strålforskning att halka efter, vilket i sin tur kan påverka den behandling som ges till våra patienter. Därför satsar vi särskilt på detta område.

Ansökningtiden går ut 2 maj 2022