Forskningsnämnden

Forskningsnämnden bedömer alla ansökningar om forskningsanslag och har nio så kallade prioriteringskommittéer och sex bedömningsgrupper som stöd i arbetet. Aktuell mandatperiod för nämnd och kommittéer är 1 april 2019 – 31 mars 2020.

Forskningsnämnden

Ledamöter 

Kärre, Klas ordförande (KI)
Sund, Malin vice ordf (UmU)
Ahlström, Håkan (UU)
Arsenian Henriksson, Marie (KI) 
Asplund, Kjell (styrelsens repr.)
Blom Anna (LU)
Cardell, Susanna (GU)
Czene, Kamila (KI)
Dunberger, Gail (styrelsens repr.)
Haglind, Eva (GU)
Hallberg, Bengt (GU
Lagergren, Pernilla (KI)
Linder, Stig (LiU)
Lundeberg, Joakim (KTH)
Manjer, Jonas (LU)
Nestor, Marika (UU)
Nilsson, Jonas (GU)
Nilsson, Mikael (GU)
Pietras, Kristian (LU)
Skogseid, Britt (UU)
Wikström, Pernilla (UmU)

Suppleanter 

Andersson, Gerhard (LiU)
Essand, Magnus (UU)
Gisselsson Nord, David (LU)
Leifman, Håkan (styrelsens repr.)
Martling, Anna (KI)
Melin, Beatrice (UmU)
Åman, Pierre (GU)