Forskning
Publicerad
13 apr 2018

Om Forskningsnämnden

Forskningsnämnden bedömer alla ansökningar om forskningsanslag och har nio så kallade prioriteringskommittéer och sex bedömningsgrupper som stöd i det arbetet. Aktuell mandatperiod för nämnd och kommittéer är 1 april 2017 – 31 mars 2018.

Forskningsnämnden

Ledamöter 

Kärre, Klas ordförande (KI)
Sund, Malin vice ordf (UmU)
Ahlström, Håkan (UU)
Arsenian Henriksson, Marie (KI)
Cardell, Susanna (GU)
Czene, Kamila (KI)
Edström, Ulf (styr repr)
Fernö, Mårten (LU)
Hallberg, Bengt (GU)
Lagergren, Pernilla (KI)
Landström Marene (UmU)
Linder, Stig (LIU)
Lundeberg, Joakim (KTH)
Manjer, Jonas (LU)
Nordquist, Lina (styr repr)
Pietras, Kristian (LU)
Severinsson, Eva (SU)
Sigvardsson, Mikael (LiU)
Sjöblom, Tobias(UU)
Skogseid, Britt (UU)
Stenman Göran (GU)
Wikström, Pernilla (UmU)

Suppleanter 

Andersson, Gerhard (LiU)
Dunberger, Gail (styr repr)
Essand, Magnus (UU)
Gisselsson Nord, David (LU)
Martling, Anna (KI )
Melin, Beatrice (UmU), 
Åman, Pierre (GU)

Prioriteringskommittéer

PK A1: Cellbiologi, genetik, translationell forskning

Wikström, Pernilla (UmU) ordf
Grandien, Alf (KI) vice ordf
Bergh Thorén Fredrik (GU)
Blomqvist, Anders (LiU)
Forsberg-Nilsson, Karin (UU)
Gisselsson Nord, David (LU)
Nilsson, Mikael (GU)
Nordgren, Ann (KI)

PK A2: Patologi, translationell forskning

Pietras, Kristian (LU) ordf   
Uhrbom, Lene (UU) v ordf
Bergh, Anders (UmU)           
Fernö, Mårten (LU)
Moustakas, Aristidis (UU)
Nilsson, Jonas (GU)
Selivanova, Galina (KI)

PK B1: Genreglering, biokemi, strukturbiologi

Lundeberg, Joakim (KTH) ordf
Ringnér, Markus (LU) v ordf
Antti, Henrik (UmU)
Arnér, Elias (KI)                                                 
Blom, Anna (LU)
Ekwall, Karl (KI)
Grantham, Julie (GU)
Pilon, Marc (GU)

PK B2: Modellorganismer, utvecklingsbiologi, systembiologi

Hallberg, Bengt (GU) ordf
Mårtensson Bopp, Inga-Lill (GU) v ordf
Jönsson, Göran (LU)
Naredi, Peter (GU)
Samakovlis, Christos (SU)
Simon, Andras (KI)
Sjölander, Anita (LU)
Tuck, Simon (UmU)

PK C: Immunologi, mikrobiologi och celltransplantation

Cardell, Susanna (GU) ordf
Matti Sällberg (KI), vice ord
Grundström, Thomas (UmU) 
Höglund, Petter (KI)
Leanderson, Tomas (LU)
Malmberg, Karl-Johan (KI)
Teneberg, Susanne (GU)
Wai, Sun Nyunt (UmU)

PK D: Klinisk cancerforskning, farmakologi

Skogseid, Britt (UU),ordf  
Sundfeldt, Karin (GU) v ordf
Green, Henrik (LiU)
Liedberg, Fredrik (LU)
Planck, Maria (LU)
Stål, Olle (LiU)
Sund, Malin (UmU)
van Guelpen, Bethany (UmU)

PK E: Klinisk cancerforskning, radiologi, strålningsbiologi

Ahlström, Håkan (UU) ordf
Nestor, Marika (UU) v ordf
Björnstedt, Mikael (KI)
Carlsson Tedgren, Åsa (LIU)
Hammarsten, Ola (GU)  
Karlsson, Per (GU)
Sundgren-Maly, Pia (LU)
Tolmachev, Vladimir (UU)

PK F: Klinisk cancerforskning, epidemiologi, biostatistik

Manjer, Jonas (LU) ordf
Jernström, Helena (LU) v ordf
Bill-Axelson, Anna (UU)
Ekström Smedby, Karin (KI)
Jonsson, Håkan (UmU)
Nelander, Sven (UU)
Strömberg, Ulf (LU)   
Wiklund, Fredrik (KI)

PK G: Klinisk cancerforskning, vårdvetenskap

Lagergren, Pernilla (KI) ordf
Andersson, Gerhard (LiU) v ordf
Johansson, Karin (LU)
Lampic, Claudia (KI)
Laurell, Göran (UU)
Årestedt, Kristofer (Linné)

Bedömmningsgrupp forskarmånader för kliniker

Blomgren, Klas (KI) Ordf
Angenete, Eva, (GU)
Borgquist, Signe (LU)
Holmberg, Lars (UU)
Nilbert, Mef (LU) 
Nylander, Karin (UmU)

Bedömmningsgrupp Postdoktor

Axelson, Håkan (LU) Ordf
Bergh, Anders (UmU)
Bergö, Martin (KI)
Dalianis, Tina (KI)
Dimberg, Anna (UU)
Naredi, Peter (GU)

Bedömmningsgrupp Junior Investigator Award

Lindblom, Annika (KI) Ordf
Fioretos, Thoas (LU)
Johansson, Erik (UmU)
Sunnerhagen, Maria (LIU)
Westermark, Bengt (UU)

Bedömmningsgrupp Senior Investigator Award

Hellstrand, Kristoffer (Gbg) Ordf
Borg, Åke (LU)
Landström, Marene (UmU)
Visa, Neus (SU)
Östman, Arne (KI)

Bedömningsgrupp Junior / Senior CLINICAL  Investigator Award

Palmqvist, Richard (UmU) Ordf
Cammenga, Jörg (LIU)
Enblad, Gunilla (UU)
Haglind, Eva (GU)
Zackrisson, Sophia (LU) 

Läs mer om Cancerfonden
Beslut om forskningsanslag-Tack vare våra givares generositet kan Cancerfondens forskningsnämnd vid sina sammanträden bevilja anslag till ett stort antal ansökningar. Här hittar du samtliga beviljade anslag för forskning sedan 2013.
Så behandlas din ansökan-Alla projektansökningar ska bedömas inom en eller flera av Forskningsnämndens prioriteringskommittéer. Varje kommitté består av 7-9 ledamöter och är sammansatta så att de täcker in de olika ämnesområdena.
Därför får inte alla anslag-Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd sedan två år tillbaka, berättar här om hur forskningsprojekten prioriteras, Cancerfondens roll och förhoppningar om nya forskningsframsteg.