Forskning
Publicerad
31 mar 2015

Om Forskningsnämnden

Forskningsnämnden bedömer alla ansökningar om forskningsanslag och har nio så kallade prioriteringskommittéer som stöd i det arbetet. Aktuell mandatsperiod för nämnd och kommittéer är 1 april 2015 – 31 mars 2016.

Forskningsnämnden

Ledamöter

Personliga suppleanter

Klas Kärre, ordf, KI  
Malin Sund, vice ordf, UmU Sussanne Börjesson, LiU
Marie Arsenian Henriksson, KI Helena Jernberg-Wiklund, UU
Charlotta Dabrosin, LiU Klas Blomgren, KI
Ulf Edström, styr. repr. Evert Karlsson, styr. repr.
Mårten Fernö, LU Claes Gustafsson, GU
Thoas Fioretos, LU Peter Nygren, UU
Eva Forssell-Aronsson, GU Anna Martling, KI
Pernilla Lagergren, KI Pernilla Wikström, Umu
Urban Lendahl, KI William Agace, LU
Birgitta Lindholm, styr. repr. Lina Nordquist, styr. repr.
Joakim Lundeberg, KTH Lene Uhrbom, UU
Jonas Manjer, LU Dan Grandér, KI
Sten Nilsson, KI David Gisselsson Nord, LU
Ruth Palmer, UmU Karin Bergmark, GU
Rickard Palmqvist, UmU Thomas Björk Eriksson, GU
Eva Severinson, SU Marene Landström, UmU
Mikael Sigvardsson, LiU Pierre Åman, GU
Tobias Sjöblom, UU Magnus Essand, UU
Camilla Sjögren, KI Kristian Pietras, LU
Britt Skogseid, UU Gerhard Andersson, LiU

Prioriteringskommittéer

PK A1: Cellbiologi, genetik, translationell forskning

Sjöblom, Tobias (UU)  ordf
Wikström, Pernilla (UmU) v ordf
Blomqvist, Anders (LiU)
Farnebo, Marianne (KI)
Forsberg-Nilsson, Karin (UU)
Gisselsson Nord, David (LU)
Grandien, Alf (KI)
Nilsson, Mikael (GU)

PK A2: Patologi, translationell forskning

Palmqvist, Richard (UmU) ordf
Blomgren, Klas (KI)  v ordf               
Fernö, Mårten (LU)
Landström Marene (UmU)
Pietras, Kristian (LU)
Selivanova, Galina (KI)
Söderberg-Nauclér, Cecilia (KI)
Uhrbom, Lene (UU)

PK B1: Genreglering, biokemi, strukturbiologi

Lundeberg, Joakim (KTH), ordf
Ringnér, Markus (LU) v ordf
Antti, Henrik (UmU)
Arnér, Elias (KI)                                                 
Blom, Anna (LU)
Dantuma, Nico (KI)
Ekwall, Karl (KI)
Pilon, Marc (GU)

PK B2: Modellorganismer, utvecklingsbiologi, systembiologi

Hallberg, Bengt (GU) ordf
Mårtensson Bopp, Inga-Lill (GU) v ordf
Jönsson, Göran (LU)
Naredi, Peter (GU)
Simon, Andras (KI)
Thor, Stefan (LiU)
Tuck, Simon (UmU)
Welsh, Michael (UU)

PK C: Immunologi, mikrobiologi och celltransplantation

Severinson, Eva (SU)  ordf
Cardell, Susanna (GU) v ordf
Agace, William (LU)
Dalianis, Tina (KI)
Ernberg, Ingemar (KI)
Heyman, Birgitta (UU) 
Teneberg, Susanne (GU)
Grundström, Thomas (UmU)

PK D: Klinisk cancerforskning, farmakologi

Skogseid, Britt (UU),ordf  (14)
Hansson, Johan (KI), vice ordf (14)
Green, Henrik LiU
Karlsson, Mats (UU)
Liedberg, Fredrik (LU)
Melin, Beatrice (UmU)
Stål, Olle (LiU)
Sund, Malin (UmU)

PK E: Klinisk cancerforskning, radiologi, strålningsbiologi

Forssell-Aronsson, Eva (GU), ordf
Martling, Anna (KI), vice ordf
Ahlström, Håkan (UU)
Björnstedt, Mikael KI
Hammarsten, Ola (GU)  
Karlsson, Mikael (UmU)
Åhlström Riklund Katrine (UmU)
Vakant

PK F: Klinisk cancerforskning, epidemiologi, biostatistik

Manjer, Jonas LU ordf
Nyström, Lennarth (UmU), vice ordf
Frisch, Morten (Köpenhamn)
Jernström, Helena (LU)
Lagergren, Jesper (KI)
Strömberg, Ulf (LU)
Törnberg, Sven (KI)  
Nelander, Sven UU

PK G: Klinisk cancerforskning, vårdvetenskap

Lagergren, Pernilla (KI), ordf
Bergmark, Karin (GU)  vice ordf
Andersson, Gerhard (LiU)
Loge, Jon-Håvard (Oslo)
Rasmussen Holritz, Birgit (UmU)
Rydén, Lisa (LU)
Tydén, Tanja (UU)

Läs mer om Forskning
Beslut om forskningsanslag-Tack vare våra givares generositet kan Cancerfondens forskningsnämnd vid sina sammanträden bevilja anslag till ett stort antal ansökningar. Här hittar du samtliga beviljade anslag för forskning sedan 2006.
Därför får inte alla anslag-Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd sedan två år tillbaka, berättar här om hur forskningsprojekten prioriteras, Cancerfondens roll och förhoppningar om nya forskningsframsteg.
Så behandlas din ansökan-Alla projektansökningar ska bedömas inom en eller flera av Forskningsnämndens prioriteringskommittéer. Varje kommitté består av 7-9 ledamöter och är sammansatta så att de täcker in de olika ämnesområdena.

Öka medvetenheten om cancer. Dela cancerfonden.se

Genom att ge en gåva stöttar du vårt arbete mot cancer