Forskning
Publicerad
4 dec 2018

Ansöknings- och beslutsdatum

Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.

Anslagskategorier för forskare

 

Anslagskategori 

Sista ansökningsdag

Beslutsdatum

Fellowship för ovarialcancer 4 oktober 2018 mars 2019
Forskarmånader för kliniskt verksamma 25 april 2019 12 november 2019
Forskarskola 4 oktober 2018 Mars 2019
Forskningsprojekt 25 april 2019 12 november 2019

Junior Clinical Investigator Award (50%)/Senior Clinical Investigator Award (50-70%).
(Tidigare benämnd Klinisk cancerforskartjänst (50%))

4 oktober 2018 Mars 2019
Kongress – anordnande Stängd tillsvidare Stängd tillsvidare
Planeringsgrupp 25 april 2019 12 november 2019
Postdoktortjänst 4 oktober 2018 Mars 2019
Resa Stängd tillsvidare Stängd tillsvidare
Senior Investigator Award 4 oktober 2018 Mars 2019
Junior Investigator Award 4 oktober 2018 Mars 2019

Anslagskategorier för vårdpersonal

 

Anslagskategori 

Sista ansökningsdag

Beslutsdatum

Stipendium På grund av flytt är ansökningsomgången stängd fram till 1 mars 2019. Cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.

Har du frågor? Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se.

Läs mer om Cancerfonden
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.
Sök anslag för forskare-Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori.