Forskning
Publicerad
18 jun 2018

Ansöknings- och beslutsdatum

Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.

Anslagskategorier för forskare

 

Anslagskategori 

Sista ansökningsdag

Beslutsdatum

Fellowship för ovarialcancer 4 oktober 2018 mars 2019
Forskarmånader för kliniskt verksamma 26 april 2018 13 november 2018
Forskarskola 4 oktober 2018 Mars 2019
Forskningsprojekt 26 april 2018 13 november 2018

Junior Clinical Investigator Award (50%)/Senior Clinical Investigator Award (50-70%).
(Tidigare benämnd Klinisk cancerforskartjänst (50%))

4 oktober 2018 Mars 2019
Kongress – anordnande 9 januari 2018
24 april 2018
11 september 2018
20 februari 2018
29 maj 2018
16 oktober 2018
Planeringsgrupp 26 april 2018 13 november 2018
Postdoktortjänst 4 oktober 2018 Mars 2019
Resa, tre månader eller kortare tid När som helst under året, senast en månad före avresa. Cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.
Senior Investigator Award 4 oktober 2018 Mars 2019
Junior Investigator Award 4 oktober 2018 Mars 2019

Anslagskategorier för vårdpersonal

 

Anslagskategori 

Sista ansökningsdag

Beslutsdatum

Stipendium När som helst under året, dock senast 6 veckor innan sökt aktivitet. Cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.

Har du frågor? Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se.

Läs mer om Cancerfonden
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.
Sök anslag för forskare-Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori.