Forskning
Publicerad
1 dec 2016

Ansöknings- och beslutsdatum

Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.

Anslagskategorier för forskare

 

Anslagskategori 

Sista ansökningsdag

Beslutsdatum

Fellowships i pankreas – cancerforskning 29 september 2016 Slutet av mars 2017
Forskarmånader för kliniskt verksamma 27 april 2017 14 november 2017
Forskarskola 3 oktober 2016 Slutet av mars 2017
Forskningsprojekt 27 april 2017 14 november 2017

Junior Clinical Investigator Award (50%)/Senior Clinical Investigator Award (50-70%).
(Tidigare benämnd Klinisk cancerforskartjänst (50%))

29 september 2016 Slutet av mars 2017
Kongress – anordnande 10 januari 2017
25 april 2017
12 september 2017
14 februari 2017
30 maj 2017
17 oktober 2017
Planeringsgrupp 27 april 2017 14 november 2017
Postdoktortjänst 29 september 2016 Slutet av mars 2017
Resa, tre månader eller kortare tid När som helst under året, senast en månad före avresa. Cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.
Senior Investigator Award 29 september 2016 Slutet av mars 2017
Junior Investigator Award 29 september 2016 Slutet av mars 2017

Anslagskategorier för vårdpersonal

 

Anslagskategori 

Sista ansökningsdag

Beslutsdatum

Stipendium När som helst under året, dock senast 6 veckor innan sökt aktivitet. Cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.

Har du frågor? Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se.

Läs mer om Cancerfonden
Sök anslag för forskare-Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori. Skriv ut dem och ha dem till hands när du fyller i ansökningsformuläret.
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.