Forskning
Publicerad
22 mar 2018

Ansöknings- och beslutsdatum

Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.

Anslagskategorier för forskare

 

Anslagskategori 

Sista ansökningsdag

Beslutsdatum

     
Forskarmånader för kliniskt verksamma 26 april 2018 13 november 2018
Forskarskola 4 oktober 2018 Mars 2019
Forskningsprojekt 26 april 2018 13 november 2018

Junior Clinical Investigator Award (50%)/Senior Clinical Investigator Award (50-70%).
(Tidigare benämnd Klinisk cancerforskartjänst (50%))

4 oktober 2018 Mars 2019
Kongress – anordnande 9 januari 2018
24 april 2018
11 september 2018
20 februari 2018
29 maj 2018
16 oktober 2018
Planeringsgrupp 26 april 2018 13 november 2018
Postdoktortjänst 4 oktober 2018 Mars 2019
Resa, tre månader eller kortare tid När som helst under året, senast en månad före avresa. Cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.
Senior Investigator Award 4 oktober 2018 Mars 2019
Junior Investigator Award 4 oktober 2018 Mars 2019

Anslagskategorier för vårdpersonal

 

Anslagskategori 

Sista ansökningsdag

Beslutsdatum

Stipendium När som helst under året, dock senast 6 veckor innan sökt aktivitet. Cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.

Har du frågor? Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se.

Läs mer om Cancerfonden
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.
Sök anslag för forskare-Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori. Skriv ut dem och ha dem till hands när du fyller i ansökningsformuläret.