Forskning
Publicerad
28 aug 2019

Ansöknings- och beslutsdatum

Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.

Anslagsomgångar för forskare

Våromgången – sista signeringsdag 25 april 2019, beslut fattas på Forskningsnämnden den 12 november 2019.

 • Forskarmånader
 • Planeringsgrupp
 • Projekt
 • Utökat stöd

Höstomgången - sista signeringsdag 3 oktober kl: 15.00 2019, beslut fattas på Forskningsnämnden i mars 2020.

 • Fellowship för ovarialcancerforskning
 • Forskarskola
 • Postdoktortjänst
 • Junior Investigator Award
 • Junior Clinical Investigator Award
 • Senior Investigator Award
 • Senior Clinical Investigator Award

Löpande kategorier

 • Kongresser - kan sökas tre gånger per år och beslut fattas mitten av februari, slutet på maj och i mitten på oktober.
 • Resa - kan sökas löpande hela året (beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.)

Anslagskategori för vårdpersonal

 • Stipendium - kan sökas löpande hela året (beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid).


Har du frågor? Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se

Läs mer om Cancerfonden
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.