Forskning
Publicerad
4 dec 2018

Ansöknings- och beslutsdatum

Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.

Anslagsomgångar för forskare

Våromgången - sista signeringsdag 25 april 2019, beslut fattas på Forskningsnämnden den 12 november 2019.

 • Forskarmånader
 • Planeringsgrupp
 • Projekt
 • Utökat stöd

Höstomgången - sista signeringsdag 5 oktober 2019, beslut fattas på Forskningsnämnden i mars 2020.

 • Fellowship för ovarialcancerforskning
 • Forskarskola
 • Postdoktortjänst
 • Junior Investigator Award
 • Junior Clinical Investigator Award
 • Senior Investigator Award
 • Senior Clinical Investigator Award

Löpande kategorier

 • Kongresser - kan sökas tre gånger per år och beslut fattas mitten av februari, slutet på maj och i mitten på oktober.
 • Resa - kan sökas löpande hela året (beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.)

Anslagskategori för vårdpersonal

 • Stipendium - kan sökas löpande hela året (beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid).


Har du frågor? Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se

Läs mer om Cancerfonden
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.
Sök anslag för forskare-Vi har under veckan uppmärksammat problem både för prefekterna att signera men även sökande som har problem med skapande och inlogg till Min Sida. Vi har lokaliserat problemet och jobbar intensivt för att lösa det.