Strålbehandling

Artiklar
Publicerad
4 apr 2017

Cancervårdens arbetshäst

Strålbehandling hamnar sällan i fokus när framtidens cancervård debatteras. Men faktum är att denna behandlingsform i dag ingår i majoriteten av alla framgångsrika cancerbehandlingar. Olika tekniska principer kan användas för att behandla cancer med joniserande strålning och området utvecklas snabbt.

Varannan cancerpatient får strålbehandling av något slag – antingen för att bota, minska risken för återfall eller för att lindra sjukdomen. Ingenting tyder på att till exempel robotkirurgi eller målriktade läkemedel skulle göra tekniken omodern under de närmaste decennierna; det är snarare så att de ekonomiska utmaningarna inom sjukvården gör denna kostnadseffektiva behandlingsform allt mer aktuell. Samtidigt utvecklas området på bred front, både när det gäller grundforskning, utrustning och kliniska tillämpningar. 


Den optimala strålbehandlingen

Bengt Glimelius är en av Sveriges ledande experter på strålbehandling vid ändtarmscancer. Hans forskning handlar om när och hur strålning ska ges för bästa möjliga effekt. Läs mer om Glimelius forskning.

Foto: Melker Dahlstrand 

Område i ständig utveckling

Strålbehandling har en stark position inom den svenska cancersjukvården. Den är kostnadseffektiv och lämpar sig väl för handläggning på distans där exempelvis beräkningar och bildanalys kan göras på andra sjukhus än där patienten behandlas. Här kan tre fördelar speciellt framhållas: 

  • Kostnadseffektivt:
    En modern linjäraccelerator är en stor investering – ofta handlar det om tiotals miljoner kronor. Men då de kan användas under mycket lång tid blir kostnaden per behandlad patient låg.
  • Lämpar sig för handläggning på distans:
    Specialiserad personal från olika platser i Sverige kan enkelt koppla upp sig i videokonferenser för dosplanering och uppföljning, oavsett var i landet patienten genomför behandlingen.
  • Progressiv behandlingsform:
    Det finns många aspekter att utforska och utveckla: Strålslag, dosplanering, kombinationsbehandlingar samt integration med annan medicinsk teknik, inte minst bildteknik.

Slå ut det sjuka, bevara det friska

Konsten inom strålbehandling är att styra strålningsenergin till exakt rätt punkt i vävnaderna, med minimal påverkan på omgivningen. Visionen är en metod där man avger maximal destruktiv energi mot cancercellerna, samtidigt som kroppens friska celler förblir helt opåverkade. Vi har kommit långt, men så länge strålbehandling ger biverkningar måste metodutvecklingen fortsätta. Biverkningar ter sig mycket olika, beroende på strålslag, dos samt var bestrålningen har skett. Strålbehandling kan orsaka förändringar och besvär långt efter behandlingen – år och till och med decennier efter.


En patient förbereds för strålbehandling på Skandionkliniken i Uppsala. Masken som strålsjuksköterskan håller upp är till för att fixera huvudet under bestrålningen. Läs mer om Nordens första klinik för protonstrålning.

Foto: Melker Dahlstrand

För att rätt stråldos ska nå rätt plats i patientens kropp krävs noggranna förberedelser i flera steg av ett multiprofessionellt team med onkologer, strålningsfysiker och specialistutbildade sjuksköterskor. Teamet genomför en noggrann analys av tumörens läge, storlek och form med hjälp av datortomografi, MR och annan bildteknik. Resultatet blir en tredimensionell avbildning. Från den avgörs vilket område som ska behandlas och vilka närliggande vävnader som speciellt behöver skyddas.

Svag kompetensförsörjning

Det största orosmolnet på strålbehandlingens himmel är kompetensförsörjningen. Akut brist råder på specialiserade läkare och sjuksköterskor. På vissa platser i landet har bristen på kvalificerad personal lett till att köer har börjat uppstå. Även pensionsavgångarna kommer skapa ett behov av nyrekrytering under det närmaste decenniet. 

Läs hela kapitlet om Strålbehandling som pdf

Cancerfondsrapporten 2017

Regionala cancercentrum har medfört många förbättringar inom cancervården. Samtidigt är vården satt under stark press med bland annat personalbrist som ett akut problem. Antalet cancerfall fortsätter öka. För att hantera situationen krävs både snabba lösningar och en långsiktig strategi.

Läs hela Cancerfondsrapporten 2017

Ladda ner rapporten som pdf eller beställ ett exemplar.