Ohälsa har ett högt pris

Vanor och beteenden är en del av vår vardag men det är sällan vi ägnar tid att tänka på det. Minst en tredjedel av alla cancerfall går att förebygga med hälsosamma levnadsvanor. Att leva hälsosamt ökar vår chans till ett långt och friskt liv. 

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström
Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Foto: Malin Norlén

DET HÄR ÄR EN DEL AV CANCERFONDSRAPPORTEN PREVENTION 

Ladda ner rapporten som pdf

Beställ tryckt exemplar

Gå till rapportens startsida

Tobaksrökning är sedan länge den mest kända och fortfarande den största påverkbara riskfaktorn för cancersjukdom. Oförsiktigt solande, alkoholkonsumtion och brist på fysisk aktivitet är andra beteenden som ökar risken för cancer. I denna utgåva av Cancerfondsrapporten fokuserar vi dock på det som alla människor har och måste ha – matvanor

Mat och dryck är en livsnödvändighet, men det vi äter och dricker kan motsägelsefullt nog också göra oss sjuka.  

 I Sverige har mer än hälften av alla vuxna övervikt eller fetma.

Övervikt och fetma är en riskfaktor för minst 13 cancersjukdomar. Även hjärt- och kärlsjukdomar, typ-2 diabetes och flera andra sjukdomstillstånd är vanligare hos personer som har övervikt eller fetma. Trots det ökar andelen personer med ohälsosam hög vikt i befolkningar i princip i hela världen.

Fler människor dör sedan ett par decennier av sjukdomar orsakade av övervikt än av undernäring. I Sverige har mer än hälften av alla vuxna övervikt eller fetma och andelen närmar sig 20 procent bland barn och ungdomar. 

Många människor upplever att det kan vara svårt att leva ett hälsosamt liv.

Enligt en undersökning som presenteras i denna rapport råder en hög grad av medvetenhet bland allmänheten om vikten av att undvika övervikt och fetma av hälsoskäl. Samtidigt upplever många människor att det kan vara svårt att leva ett hälsosamt liv.

Man önskar sig ett tydligare stöd från samhället och är positiva till olika typer av offentliga styrmedel som underlättar att göra hälsosamma val. Det kan exempelvis göras med skatter, åldersgränser, marknadsföringsregler, begränsning av tillgänglighet och informationskampanjer.  

Människor är i alltför hög grad utlämnade att på egen hand bryta sina ohälsosamma levnadsvanor.

Man kan tycka att sådana stödåtgärder vore självklara med tanke på de allvarliga konsekvenser övervikt och fetma har på folkhälsan. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Människor är i alltför hög grad utlämnade att på egen hand bryta sina ohälsosamma levnadsvanor. Det drabbar inte minst personer i grupper med svag socioekonomisk status, där ohälsosamma matvanor är mer förekommande.  

Det finns många goda anledningar till att bryta den stigande trenden med allt fler personer som har övervikt eller fetma. Flera statliga utredningar och rapporter från myndigheter har gjort grundliga analyser med konkreta förslag på vilka åtgärder som behövs. Nyligen tillsatte regeringen en nationell samordnare för att främja ökad fysisk aktivitet. Många fler insatser måste komma till. 

En metod som nu tillämpas i ett 40-tal länder är att beskatta sockersötade drycker.

Runt om i världen växer insikten bland politiker och andra beslutsfattare om nödvändigheten med att inför åtgärder som kan bryta de mest uppenbart ohälsosamma levnadsvanorna. En metod som nu tillämpas i ett 40-tal länder, varav flera i Europa, är att beskatta sockersötade drycker. De studier som gjorts visar att det, rätt genomfört fungerar. Konsumtionen går ner. 

Med den svenska traditionen av att använda offentliga styrmedel för att påverka och stödja människor att exempelvis avstå från rökning och vara måttliga med alkohol borde inte steget vara så långt att tillämpa dessa verktyg på våra matvanor. 

Allmänhetens vilja är tydligt formulerad. Nu hoppas vi att politikerna lyssnar och agerar. 


Ungdomar hänger på idrottsplats

Positivt med ökad reglering

Allmänheten vill se politiska insatser som kan hjälpa människor till sundare matvanor och minska risken för övervikt och fetma.

Läs artikeln

VIKTIGT FRÅN RAPPORTEN 2020

Omslagsbild till Cancerfondsrapporten Prevention 2020. En pojke håller ett äpple i sina händer.

Ladda ner rapporten

Nedan finns rapporten i sin helhet som pdf-format. Du kan också beställa ett tryckt exemplar.

Ladda ner och läs online

Beställ tryckt rapport

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.